Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна


G Analytics

Семінар для юристів Нові процесуальні кодекси ГПК ЦПК КАС - 2018. Новели процесуального законодавства.

    Захід акредитовано НААУ ( 7 балів адвокатам ).


Нові процесуальні кодекси:
 

ГПК, ЦПК, КАС. Проблемні та практичні питання застосування норм нового процесуального законодавства.

      20 квітня,  м. Київ


Спікери:


 РОГАЧ Л. І. *

 - суддя Великої Палати Верховного Суду.
 
 ВАСИЛЬЧЕНКО Т. В.
 
 - суддя господарського суду м. Києва, к.ю.н.
 
 КЛЮЧКОВИЧ В. Ю.
 
 - суддя, заступник голови Київського апеляційного адміністративного суду.
 ПАНЧЕНКО О. О. - суддя Авдіївського міського суду Донецької області, член Асоціації розвитку судового самоврядування України. Брала участь у робочих групах з розробки змін до процесуального законодавства, розробки стандартів діяльності судів та судових інновацій.


Основні блоки питань:

 • Новели господарського, адміністративного, цивільного процесу.
 • Юрисдикція та підсудність. 
 • Представництво та самопредставництво.
 • Докази та доказування.
 • Забезпечення доказів та позову.
 • Наказне провадження.
 • Судові витрати.
 • Електронний суд.
 • Апеляційне та касаційне оскарження.

Програма:


Модуль І. НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ ГПК, ЦПК, КАС. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗМІН.

Модуль ІI.ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ.

Забезпечення принципів змагальності, диспозитивності та пропорційності як засад судочинства.

Забезпечення єдності судової практики.

Нові правила юрисдикції та підсудності.

 • Критерії та механізми розмежування юрисдикції адміністративних, господарських та загальних судів.
 • Предметна юрисдикція згідно новел господарського процесуального законодавства. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів.
 • Нові категорії справ господарської юрисдикції. В яких випадках (окрім корпоративних спорів) стороною може бути фізична особа?
 • Механізми запобігання маніпуляціям з підсудністю.

Професійне і відповідальне представництво у судовому процесі.

 • Представництво та самопредставництво. Хто може та не може бути представником юридичної особи у господарському процесі. Документи, що підтверджують повноваження представника. Чи може піти в суд в.о. керівника?
 • Коли участь адвокатів є обов’язковою.

Преюдиція у судових рішеннях по-новому.

Процесуальні документи, з якими учасники справи можуть викладати свою позицію в суді. Строки подання. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення.

Зміни в порядку виклику до суду. Коли суд визнає явку обов’язковою?

Порядок та присічні строки вчинення процесуальних дій

Диференціація правил розгляду справ залежно від їх складності.

Форми проваджень. Критерії розподілу. Як не помилитись у виборі. Ризики та наслідки.

 • Умови розподілу справ в позовному провадженні.
 • Наказне  та спрощене позовне провадження: в яких випадках доцільно використовувати той чи інший вид.
 • Наказне провадження.
 • Особливості призначення спрощеного провадження- що враховує суд. Чи можна перевести у спрощене провадження немайнові справи?
 • Як розглядаються справи у порядку спрощеного провадження .Перехід у загальне провадження. Чи є обов’язкове спрощене провадження?
 • Підстави залишення заяви без руху. Приклади.
 • Повернення  позовної заяви. Приклади з практики.
 • Об’єднання та роз’єднання справ. Ми об’єднуємо, а судді роз’єднують ).

Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ.

 • Розгляд справ без виклику сторін (письмове провадження).
 • Процедура врегулювання спорів за участю судді. Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати?  Продовження судового розгляду. Примирення на різних  стадіях.
 • Прискорення розв’язування спорів, зокрема у справах що стосуються незаперечного права.
 • Розгляд малозначних справ у порядку спрощеного позовного провадження.

Докази та доказуванн. Проблемні питання. Нові процесуальні можливості. Тактика доведення своїх вимог.

 • Реалізація обов’язку доказування і подання доказів. Тягар доказування. Роль суду в процесі доказування.
 • Подання доказів. Позитивні та негативні моменти забезпечення доказів до їх подання.
 • Коли суд може самостійно витребовувати докази.
 • Доказування негативних фактів.
 • Право на 10 запитань.
 • Електронні докази новела трьох процесуальних кодексів. Проблемні питання у використанні. Порядок надання та дослідження електронних доказів .
 • Проведення експертизи на замовлення учасників справи.
 • Показання свідків. Чи потрібні свідки у господарському процесі? Коли заява свідка не є  належним доказом.
 • Письмові докази.
 • Оцінка доказів. Звільнення від доказування.

Дієві механізми забезпечення позову. Розширення способів забезпечення позову: позитив чи негатив ? Ризики та наслідки зловживання.

 • Застосування заходів забезпечення позову. Система «стримань» та «противаг». Зустрічне забезпечення (авансування на депозит суду) –визначення, розмір, скасування зустрічного забезпечення.
 • Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.
 • Забезпечення позову – інструмент захисту чи рейдерства? Ризики та наслідки зловживання.

Зловживання процесуальними правами – дії, що суперечать завданням судочинства та їх наслідки. Засоби протидії зловживанням.

 • Які дії можуть бути визнані як зловживання?
 • Запобігання умисному затягуванню чи перешкоджанню розгляду справ, "позовам – клонам", завідомо необґрунтованим      відводам , скаргам ,поданню завідомо безпідставного позову, необґрунтованому об’єднанню позовних вимог, тощо.
 • Практичні негативні наслідки зловживання процесуальними правами.

Судові витрати та їх співмірність.

 • Порядок доказування розміру судових витрат, їх ефективний  розподіл. Яка повинна бути сума судових витрат, коли подавати , щоб не втратити права. Випадки  з практики.
 • Попереднє визначення суми судових витрат.
 • Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.
 • Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.
 • Можливість вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.
 • Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи (ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення).

Майбутнє - «електронний суд».

Перегляд судових рішень. Новели апеляційного та касаційного провадження.

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Правила розгляду справ Верховним Судом.


Модуль ІІI. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.

 • Перегляд засад адміністративного судочинства.
 • Нові правила юрисдикції. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.
 • Нова редакція принципу з’ясування обставин.
 • Особливості застосування аналогії за новим КАСУ.
 • Розширення способів судового захисту та засобів доказування в адміністративному процесі. Перегляд стандарту доказування. Предмет доказування в адміністративному судочинстві. Проблемні питання. Можливості залучення спеціалістів в галузі права.
 • Способи забезпечення доказів та позову: особливості адміністративного процесу.
 • Зразкова та типова справи - процесуальна новела КАСУ. Розгляд зразкових та типових справ. Особливості провадження.
 • Зустрічний позов в адміністративному процесі.
 • Судова медіація в публічно – правових спорах: чи можлива на практиці?
 • Спрощене позовне провадження: відмінність від нового ЦПК та ГПК. Для яких справ? За якою процедурою?
 • Судові витрати в адмінпроцесі. Обмеження принципу повного відшкодування судових витрат в адміністративному процесі.
 • Термінова адміністративна справа та порядок їі розгляду.
 • Особливості розгляду окремих категорій справ встановлених новим КАСУ.
 • Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень.

   Модуль ІV. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

   • Нові правила юрисдикції. Окремі питання суб’єктного складу. Інститут похідних вимог.
   • Особливі правила доказування за окремими категоріями справ по ЦПК.
   • Дієві механізми забезпечення доказів та позову.
   • Види, склад, розмір та ефективна компенсація судових витрат.
   • Заходи процесуального примусу .
   • Наказне провадження: специфіка цивільного процесу.
   • Позовне провадження.
   • Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних цивільних справ.
   • Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень в цивільному процесі.   • Вартість участі одного слухача - 2 360 грн.


   Вартість включає:


   • лекції, консультації;
   • відповіді на питання; 
   • кава-брейки;
   • ділові аксесуари;
   • матеріали до семінару;
   • обід;
   • сертифікат.

   Для участі необхідно:   • заповнити і відправити заявку на участь;
   • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом;
   • оплатити участь.
   Додаткова інформація:

   • (044) 451-88-12
   • (044) 393-14-66
   • (050) 312-34-73    


   Понравилась программа? Расскажите друзьям:


   Версия для печати