Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна


G Analytics

Кортекс Семинар Семинары для Юриста Юристов Адвоката Бухгалтера Бухгалтеров по Кадрам Юридические Правовые Повышение Квалификации Бухгалтерский Бухгалтерские по Бухгалтерии для Директора Кадровика Секретарей Курсы Тренинги Обучение Персонала в Киеве 2019


14-15  ТРАВНЯ

м. Київ

Семінар Тендери в Україні Державні Публічні Закупівлі в Україні Система Електронних Закупівель PROZORRO

ТЕНДЕРИ В УКРАЇНІ. ПУБЛІЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. PROZORRO. Законодавчі та технічні аспекти функціонування. Як не допустити помилок та позбутися ризиків.

14-15   МАЯ

г. Киев

Семинар Тендеры в Украине Государственные Публичные Закупки в Украине  Система Электронных Закупок PROZORRO

ТЕНДЕРЫ В УКРАИНЕ. ПУБЛИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК PROZORRO. Законодательные и технические аспекты функционирования. Как не допустить ошибок и избежать рисков. 

16 ТРАВНЯ

м. Київ

Семінар Семінари по Кадрам Кадри для Кадровиків Кадровий Аудит Кадровий Облік Нові зміни Контроль Перевірки Держпраці Профстандарти

КАДРОВИЙ АУДИТ: нові норми - аудит посад, кадровий облік, дії кадровика для узгодження документів і процедур діловодства. Контроль Держпраці. Рейди по виявленню неоформлених працівників. Алгоритм поведінки в разі перевірки. Профстандарти: до чого готуватися роботодавцю.

16   МАЯ

г. Киев

Семинар Семинары по Кадрам Кадры для Кадровиков Кадровый Аудит Кадровый учет Проверки по Труду Гоструда Новые Изменения Профстандарты 

КАДРОВЫЙ АУДИТ: новые нормы — аудит должностей, кадровый учет, действия кадровика для согласования документов и процедур делопроизводства. Контроль Гоструда. Рейды по выявлению неоформленных работников. Алгоритм поведения в случае проверки. Профстандарты: к чему готовиться работодателю.

20-24  ТРАВНЯ

КАРПАТИ
 
Буковель  
"Radisson Blu" 5*

Оренда Землі Земель Договір Оренди Зміни в Земельному Законодавстві про Землю в агросфери Реєстрація Прав Договору Оренди Землі Плата за Землю

ОРЕНДА ЗЕМЛІ в 2019р. Захист права власності на землю та права користування земельною ділянкою. Зміни земельного законодавства та їх застосування. Ключові зміни для аграріїв. Реалізація Закону № 2498 – наслідки для агросектору.

20-24  ТРАВНЯ

КАРПАТИ
 
Буковель  
"Radisson Blu" 5*

Семінар Тендери в Україні Державні Публічні Закупівлі в Україні Система Електронних Закупівель PROZORRO

ТЕНДЕРИ В УКРАЇНІ. ПУБЛІЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. PROZORRO. Законодавчі та технічні аспекти функціонування. Як не допустити помилок та позбутися ризиків.

20-24   МАЯ

КАРПАТЫ
 
Буковель  
"Radisson Blu" 5*

Семинар Семинары по Кадрам Кадры для Кадровиков Кадровый Аудит Кадровый учет Проверки по Труду Гоструда Новые Изменения Профстандарты 

КАДРОВЫЙ АУДИТ: новые нормы — аудит должностей, кадровый учет, действия кадровика для согласования документов и процедур делопроизводства. Контроль Гоструда. Рейды по выявлению неоформленных работников. Алгоритм поведения в случае проверки. Профстандарты: к чему готовиться работодателю.

20-24   МАЯ

КАРПАТЫ 
Буковель  
"Radisson Blu" 5*

Бухгалтерский Семинар Бухгалтерские Семинары для Бухгалтера Бухгалтеров  Зарплата Оплата труда Новые изменения Больничные Декретные Командировочные

ЗАРПЛАТА - 2019. Новые изменения. Индексация. Налогообложение. Риски оптимизации. Больничные. Декретные. Командировочные расходы.


21-22  ТРАВНЯ

м. Київ

Семінар для Секретарів Діловодство Архівна справа Документообіг Електронний Архів Підприємства

ДІЛОВОДСТВО ТА АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ. Нові законодавчі зміни в Правилах організації діловодства та архівного зберігання.Електронний документообіг та практика його впровадження. ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ПІДПРИЄМСТВА.

21-22   МАЯ

г. Киев

Семинар для Секретарей Деловодство Архивное дело Электронный Документооборот Архив Предприятия

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО в УКРАИНЕ. Новые законодательные изменения в Правилах организации делопроизводства и архивного хранения. Электронный документооборот и практика его применения. ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

23-24  ТРАВНЯ

м. Київ

Правові Юридичні Семінари Семінар для Юриста Юристів Адвоката ЗЕД Контракти Валютні операції Контракти Оптимізація Оподаткування

ЗЕД - 2019. Нові зміни в валютному регулюванні. Відповідальність. Оподаткування та звітність.

26-27 ТРАВНЯ

м. Київ

Правові Юридичні Семінари для Юриста Юристів Адвоката Адвокатів Нові Зміни Транзитна Єдине вікно Фінансова Вигода

МИТНИЦЯ в 2019р. НОВЕ В МИТНИХ ПРАВИЛАХ. Як використати переваги та отримати фінансові вигоди. «Єдиний рахунок».

28  ТРАВНЯ

м. Київ

Семінар Семінари для Юриста Юристів Адвокатів Юридичні Правові  по Товариствам ТОВ ТДВ Нові Зміни

НОВИЙ ЗАКОН ПРО ТОВ та ТДВ. Нові можливості для бізнесу. Нові правила регулювання здійснення господарської діяльності у формі ТОВ та ТДВ.


28    МАЯ

г. Киев

Семинар Семинары для Юриста Юристов Адвокатов Юридические Правовые ТОВ и ТДВ по Товариствам Новые Изменения

НОВЫЙ ЗАКОН ПРО ТОВ и ТДВ. Новые возможности для бизнеса. Новые правила регулирования осуществления хозяйственной деятельности в форме ТОВ и ТДВ.

29   МАЯ

г. Киев

Семинар Семинары для Бухгалтера Бухгалтеров Бухгалтерские Бухгалтерский Оптимизация Налогов Минимизация Налоговое Планирование

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ в 2019г. Порядок проведения, способы защиты. Налоговые споры. Новая судебная практика.

30-31 ТРАВНЯ

м. Київ

Юридичні Правові Семінари Семінар для Юриста Юристів Адвоката Адвокатів Договірні Відносини Судова Практика Складання Розірвання Виконання

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2019р. Укладання, зміна умов, розірвання договору. Спори що виникають з договірних відносин. НОВА СУДОВА  ПРАКТИКА виконання господарських договорів. Вплив корпоративної реформи на договірні відносини. (Закон про ТОВ та зміни до Закону про АТ).

30-31   МАЯ

г. Киев

Юридические Правовые Семинары Семинар для Юристов Юриста Адвоката Адвокатов Договорные Отношения Судебная Практика Составление Исполнение

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ в 2019г. Заключение, изменение условий, расторжение договоров. Споры возникающие из договорных отношений. НОВАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА исполнения хозяйственных договоров. Влияние корпоративной реформы на договорные отношения. (Закон об ООО и изменения в Закон об АО).