Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Діловодство Деловодство Делопроизводство Архив Электронный Документооборот Архів Архівна справа Електронний Архів підприємства Документообіг Номенклатура Справ Збереження до

 ДІЛОВОДСТВО ТА АРХІВНА СПРАВА В  УКРАЇНІ:
 нові методи організації. Нові
 законодавчі зміни та практика його 
 застосування. Електронний 
 документообіг та практика 
 впровадження. Електронний архів
 підприємства.
 
    

  

     8 - 9 вересня м. Київ  

 

Програма:


1. Нормативно-правова база, що регламентує діловодство та архівну справу в Україні. 
     Нові законодавчі ініціативи в 2016 р. 

 • Наказом  Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 затверджено нормативно-правовий акт «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181. Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма установами.

2.  Організація роботи служби діловодства.

 • Структура служби, вимоги до персоналу, положення   про службу, посадові інструкції працівників служби.
 • Визначення чисельності працівників служби.
 • Підготовка локальних нормативних актів установи, що регулюють організацію роботи з документами (інструкція з діловодства, стандарт організації тощо).

3. Правила документування управлінської інформації. Підготовка і оформлення службових документів.

 • Типологія управлінської документації. 
 • Організаційно-розпорядчі документи, їх види, порядок підготовки та оформлення. 
 • Організаційна документація (правила, положення або статут, інструкції, регламенти, штатні розписи тощо).
 • Розпорядча документація (постанови, рішення, накази, розпорядження)
 • Інформаційно-аналітична документація (акти, довідки, доповідні записки, протоколи, службові листи тощо)
 • Бланки документів. Склад реквізитів управлінських документів. Обов’язкові реквізити документа.
 • Погодження, затвердження, підписання управлінських документів, загальні вимоги до їх тексту. 

4. Документообіг та організація документообігу на підприємстві.

 • Основні принципи організації документообігу, визначення його обсягу.
 • Приймання та первинне опрацювання документів, їх попередній розгляд.
 • Реєстрація документів, види і форми реєстрації. Структура реєстраційного індексу.
 • Організація та технологія контролю виконання документів.
 • Мета контролю, його види, строки виконання документів (типові, індивідуальні). Етапи контролю (взяття документа на контроль, визначення форм і методів контролю, проміжний контроль, продовження строків виконання документів, зняття документів з контролю).

5.   Експертиза цінності документів.

 • Порядок проведення експертиза цінності документів.
 • Визначення строків зберігання документів.
 • Організація роботи експертної комісії.

6.   Зберігання документів у діловодстві. Номенклатура справ. Формування документів у справи та їх оперативне зберігання в структурних підрозділах.

 • Номенклатура справ.
 • Технології підготовки номенклатури справ структурного підрозділу та номенклатури справ установи (зведеної). Застосування переліків документів зі строками зберігання. Вимоги до оформлення та погодження номенклатури.
 • Правила формування справ. Тимчасове зберігання справ у структурних підрозділах. Вимоги щодо оформлення справ.
 • Підготовка справ для архівного зберігання.
 • Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню. Складання та оформлення описів справ структурного підрозділу.
 • Порядок знищення справ, строк зберігання яких закінчився.
 • Порядок передавання документів до архіву (архівного підрозділу) установи.

7.   Архів підприємства. Зберігання документів в архіві (архівному підрозділі).

 • Організація роботи архіву (архівного підрозділу). Порядок розроблення та затвердження положення про архів (архівний підрозділ). Визначення чисельності працівників архіву.
 • Вимоги до формування архівного фонду установи та обліку документів в архіві. Довідковий апарат до документів архіву (описи, каталоги, картотеки, бази даних тощо). Режим доступу та порядок користування документами архіву.
 • Складання описів справ установи та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. Порядок знищення документів.
 • Забезпечення збереженості архівних документів. Вимоги до приміщення архіву та  його обладнання. Дотримання основних режимів зберігання: температурно - вологісного, світлового, санітарно-гігієнічного тощо.
 • Передавання документів на постійне зберігання до архівної установи.
 • Порядок приймання-передавання документів (справ) під час зміни керівника установи, керівника архіву, припинення установи.

8.  Електронний документообіг. Впровадження електронного документообігу. Електронний архів. Рекомендації по організації та оптимізації бюджету на його впровадження.

 • Електронний документ та документ в електронному вигляді: в чому різниця.
 • Організація електронного документообігу відповідно до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198.
 • Система автоматизації діловодства.
 • Система електронного документообігу.
 • Електронний цифровий підпис. Організація електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, підтвердження юридичної сили документа.
 • Організація роботи з електронними документами та їх підготовка до передавання на архівне зберігання.

 Вартість участі:


 • Вартість участі одного слухача - 2280 грн.

Знижки:


 • Для двох учасників від однієї організації                 –   знижка 5%
 • Для трьох і більше учасників від однієї організації    –   знижка 10%

Вартість включає:


 • лекції, консультації;
 • відповіді на питання; 
 • кава-брейки;
 • ділові аксесуари;
 • матеріали до семінару;
 • обіди в дні занять;
 • сертифікат.

Для участі необхідно:


 • заповнити і відправити заявку на участь;  
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом (e-mail, факсом);
 • оплатити участь.
Додаткова інформація:

 • (044) 451-88-12
 • (044) 393-14-66
 • (050) 312-34-73    


Версия для печати