Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна


G Analytics

Кортекс Семинар Семинары для Юриста Юристов Адвоката Бухгалтера Бухгалтеров по Кадрам Юридические Правовые в Киеве в Одессе Повышение Квалификации Бухгалтерский Бухгалтерские по Бухгалтерии для Директора Кадровик1  КВІТНЯ

м. Київ

Семінар Семінари для Бухгалтера Бухгалтерів Бухгалтерські Бухгалтерський

БУДІВЕЛЬНИЙ БІЗНЕС-2020. Оподаткування. Фінансування. Інвестування. Проблеми, ризики, рішення.

1 АПРЕЛЯ

г. Киев

Семинар Семинары для Бухгалтера Бухгалтеров Бухгалтерские Бухгалтерский

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС В 2020г. Налогообложение. Финансирование. Инвестирование. Проблемы, риски, решения.

2  КВІТНЯ

м. Київ

Семінар Будівництво в 2020 Нові будівельні норми ДБН Планування та Забудова Території Дозвільні Процедури і Дозвільні Документи

БУДІВНИЦТВО в 2020р. Глобальні зміни в законодавстві по будівництву. Електронний кабінет Замовника. Єдиний Портал Містобудування. Новий Закон № 199-IX. Нові підходи держави до регулювання і перехід на електронний документообіг в системі дозвільних документів, суб'єктів сертифікації та ліцензування. Практичні питання отримання дозвільної документації.

2  АПРЕЛЯ

г. Киев

Семинар Строительство в 2020 Новые строительные нормы ДБН Планирование и застройка территории Разрешительные процедуры и Разрешительные документы 

СТРОИТЕЛЬСТВО в 2020г. Глобальные изменения в законодательстве по строительству. ЭЛЕКТРОННЫЙ КАБИНЕТ ЗАКАЗЧИКА. Единый Портал Градостроительства. Новый Закон № 199-IX. Новые подходы государства к регулированию и переход на электронный документооборот в системе разрешительных документов, субъектов сертификации и лицензирования. Практические вопросы получения разрешительной документации.

2-3  КВІТНЯ

м. Київ

Семінар по Будівництву Будівництво в 2020 Нові Зміни в Законодавстві по Будівництву Нові будівельні норми ДБН Дозвільні Документи Проектування Експертиза Експлуатація

БУДІВНИЦТВО в 2020р. Глобальні зміни. Нові підходи держави до регулювання будівельної сфери. Зміни у проектуванні, експертизі, експлуатації. Нові ДБН. Єдина державна е-система у сфері будівництва. Електронний кабінет Замовника. Дозвільна документація Кошторисне нормування. Будівництво, реконструкція, перепланування: юридичні аспекти.

2-3  АПРЕЛЯ

г. Киев

Семинар по Строительству Строительство в 2020 Новые строительные нормы ДБН Изменения в законодательстве по Строительству Разрешительные документы Проектирование Экспертиза Эксплуатация

СТРОИТЕЛЬСТВО в 2020г. Глобальные изменения. Новые подходы государства к регулированию строительной сферы.Изменения в проектировании, экспертизе, эксплуатации. Новые ДБН. Единая государственная е-система в сфере строительства. Электронный кабинет Заказчика. Разрешительная документация Сметное нормирование. Строительство, реконструкция, перепланировка: юридические аспекты.

7-8  КВІТНЯ

м. Київ

Бухгалтерський Семінар Бухгалтерські Семінари для Бухгалтерів Бухгалтера в Києві Міжнародні стандарти фінансової звітності МСФЗ 

МСФЗ 15 та МСФЗ 16. Дисконтування заборгованості в ПСБО і МСФО.

8  КВІТНЯ

м. Київ

Семінар Семінари по Землі 2020 Відміна Зняття Мораторію Ринок землі Оренда землі Зміни в Земельному Законодавстві про Землю Плата за Землю Купівля Продаж Землі


Агробізнес в умовах турбулентності: земля та податки.


Авторський семінар Адріани Мартинів


8  АПРЕЛЯ

г. Киев

Семинар Семинары по Земле 2020 Отмена снятия моратория Рынок земли Аренда земли Изменения в земельном законодательстве о Земле Плата Земли Покупка 

Агробизнес в условиях турбулентности: земля и налоги.


Авторский семинар Адрианы Мартынов

9 КВІТНЯ

м. Київ


Семінари Семінар по Землі 2020 Відміна Зняття Мораторію Ринок землі Оренда землі Зміни в Земельному Законодавстві про Землю Плата за Землю Купівля Продаж Землі

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ в 2020р. ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЛІ. ВІДМІНА МОРАТОРІЮ. Зміни в законодавстві про землю та їх застосування. Купівля, продаж, оренда (суборенда) землі. Реєстрація. Плата за землю.

9  АПРЕЛЯ

г. Киев

Семинары Семинар по Земле 2020 Мораторий Отмена Моратория Рынок Аренда Земли Договор Аренды Изменения в Земельном Законодательстве о Земле

ЗЕМЛЯ в 2020г. ОТКРЫТИЕ РЫНКА ЗЕМЛИ. ИЗМЕНЕНИЯ в ЗЕМЕЛЬНОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. Ключевые изменения для аграриев. Купля, продажа, аренда (субаренда) земли. Договор аренды. Регистрация. Плата за землю.

9-10  КВІТНЯ

м. Київ

Семінар Семінари по Землі 2020 Відміна Зняття Мораторію Ринок землі Оренда землі Зміни в Земельному Законодавстві про Землю Плата за Землю Купівля Продаж Землі

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ в 2020р. ВІДМІНА ( ЗНЯТТЯ ) МОРАТОРІЮ та РИНОК ЗЕМЛІ. Нові зміни в земельному законодавстві. Запуск земельної реформи. Як вижити агробізнесу в умовах відкриття ринку землі. Набуття, захист, припинення прав на землю. Купівля, продаж, оренда (суборенда) землі. Реєстрація. Плата за землю.

9-10  АПРЕЛЯ

г. Киев

Семинар Семинары по Земле Мораторий Отмена Моратория  Рынок земли Аренда земли Изменения в Земельном Законодательстве про Землю Плата за Землю

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ в 2020г. ОТМЕНА МОРАТОРИЯ и РЫНОК ЗЕМЛИ. Новые изменения в земельном законодательстве. Запуск земельной реформы. Как выжить агробизнесу в условиях открытия рынка земли. Приобретение, защита, прекращения прав на землю. Покупка, продажа, аренда (субаренда) земли. Регистрация. Плата за землю.

13-14  КВІТНЯ

г. Киев

Семінари Семінар Тендери в Україні 2020 Державні Публічні Закупівлі Новий Закон про Публічні Закупівлі Закупівлі товарів робіт послуг

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ – 2020. Закупівлі товарів, робіт і послуг за новими правилами. Як проводити тендери в 2020р. Нові можливості та ризики для Учасників та Замовників.

13-14  АПРЕЛЯ

м. Київ

Семинары Семинар Тендеры в Украине 2020 Государственные Публичные Закупки Новый Закон о Публичные Закупки Закупки товаров, работ услуг

ПУБЛИЧНЫЕ ЗАКУПКИ в УКРАИНЕ. Закупки товаров, работ и услуг по новым правилам. Как проводить тендеры в 2020г. Новые возможности и риски для участников и Заказчиков.

16  КВІТНЯ

м. Київ

Семінари Семінар для Юристів Юриста Менеджерів ЗЕД ІНКОТЕРМС 2020 INCOTERMS Зовнішньоекономічна діяльність ЗЕД - Контракти 

ЗЕД - 2020. ІНКОТЕРМС - 2020. Коректуємо ЗЕД-контракти у відповідності до Правил ІНКОТЕРМС-2020. Особливості роботи з Китаєм, Канадою, країнами Південно-Східної Азії і Євросоюзу.

16  АПРЕЛЯ

г. Киев

Семинары Семинар для Юристов юриста менеджеров ВЭД ИНКОТЕРМС 2020 INCOTERMS Внешнеэкономическая деятельность ВЭД - контракты 

ВЭД - 2020 Инкотермс - 2020. Корректируем ВЭД-контракты в соответствии с Правилами Инкотермс-2020. Особенности работы с Китаем, Канадой, странами Юго-Восточной Азии и Евросоюза.