Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Кортекс Семинар Семинары Вебінар Семінар Семінари 2020 2021 для Юриста Юристов Юристів Адвокатів Бухгалтера Бухгалтеров по Бухгалтерии Бухгалтерів по Кадрам Кадровиків Юридические Публічні закупівлі Діловодство ЗЕД Будівництво


12 НОЯБРЯ

м. Ужгород

Семінар у залі 
або 
онлайн - трансляція

Семінари Семінар Вебінар Державні Публічні Закупівлі Тендери в Україні 2020 2021  Закупівлі Закупівлі товарів робіт послуг

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ в 2020 - 2021. Закупівлі товарів, робіт і послуг. Практичні поради для закупівель за новими правилами. Як проводити тендери. Антиконкурентні узгоджені дії: як боротися. Оптимальні рішення.

12 НОЯБРЯ

м. Ужгород

Семінар у залі 
або 
онлайн - трансляція

Семінар Семінари по Кадрах для Кадровиків 2020 2021 Кадри Кадрове діловодство Перевірки по Труду Держпраці ДПС Лікарні Закон про працю

КАДРИ в 2020 - 2021. Новації КЗпП і перспективи Закону про працю, «трудові» перевірки Держпраці і ДПС, штрафи на роботодавців і посадових осіб, електронні трудові книжки і лікарняні, виправлення кадрових помилок.

12  НОЯБРЯ

м. Ужгород

Семінар у залі 
або 
онлайн - трансляція

Семінари Семінар Вебінар для Бухгалтера Бухгалтерів по Бухгалтерії Бухгалтерські Зарплата Оплата праці Перевірки  Держпраці  

ОПЛАТА ПРАЦІ (ЗАРПЛАТА) та інші виплати працівникам. Трудові відносини. Нові зміни. Перевірки Держпраці в 2020 - 2021р. Правове регулювання трудових відносин.

11-14 НОЯБРЯ

Виїзний семінар 

в ЗАКАРПАТТЯ

Семінари Семінар Вебінар Державні Публічні Закупівлі Тендери в Україні 2020 2021  Закупівлі Закупівлі товарів робіт послуг


ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ – 2020. Закупівлі товарів, робіт і послуг. Практичні поради для закупівель за новими правилами. Як проводити тендери. Антиконкурентні узгоджені дії: як боротися. Оптимальні рішення.

11-14 НОЯБРЯ

Виїзний семінар 

в ЗАКАРПАТТЯ

Семінар Семінари по Кадрах для Кадровиків 2020 2021 Кадри Кадрове діловодство Перевірки по Труду Держпраці ДПС Лікарні Закон про працю 

КАДРИ - 2020 : зміна № 9 до Класифікатора професій, новації КЗпП і перспективи Закону про працю, «трудові» перевірки Держпраці і ДПС, штрафи на роботодавців і посадових осіб, електронні трудові книжки і лікарняні, виправлення кадрових помилок.

11-14 НОЯБРЯ

Виїзний семінар 

в ЗАКАРПАТТЯ

Семінари Семінар Вебінар для Бухгалтера Бухгалтерів по Бухгалтерії Бухгалтерські Зарплата Оплата праці Перевірки  Держпраці 

ОПЛАТА ПРАЦІ (ЗАРПЛАТА) та інші виплати працівникам. Трудові відносини. Ннові зміни. Перевірки Держпраці в 2020р. Правове регулювання трудових відносин.

24  НОЯБРЯ

Онлайн - трансляція
або 
семінар у залі 

Семінари Семінар по ЗЕД ВЭД Украина для Юристів Юриста ІНКОТЕРМС 2020 INCOTERMS Зовнішньоекономічна діяльність ЗЕД - Контракти 

Зовнішньоекономічна діяльність в 2020 - 2021 р. ЗЕД - контракти. Алгоритми просування промислової групи товарів. Мінімізація ризиків та збитків. Рекомендації щодо використання правил ІНКОТЕРМС 2020 в комерційних угодах. Робота з Китаєм, ЄС, країнами Африки та Південно-Східної Азії в умовах існуючих обмежень.

24  НОЯБРЯ

Онлайн - трансляція
або 
семінар у залі 

Семинары Семинар по ВЭД ЗЕД Украина для Юристов юриста Инкотермс 2020 INCOTERMS Внешнеэкономическая деятельность ВЭД - контракты

Внешнеэкономическая деятельность в 2020 - 2021 г. ВЭД - контракты. Алгоритмы продвижения промышленной группы товаров. Минимизация рисков и убытков. Рекомендации по использованию правил Инкотермс 2020 в коммерческих сделках. Работа с Китаем, ЕС, странами Африки и Юго-Восточной Азии в условиях существующих ограничений.

26 НОЯБРЯ

Онлайн - трансляція
або 
семінар у залі 

Семінар Семінари  по Будівництву в Україні Будівництво в 2020 2021 Нові Зміни в Законодавстві по Будівництву Нові будівельні норми ДБН Дозвільні Документи Проектування Експертиза Експлуатація

БУДІВНИЦТВО в 2021р. Другий етап запровадження нових змін. (з 1.12.2020р). Дозвільна документація від А до Я та етапи проходження дозвільних процедур. Новий порядок виконання підготовчих та будівельних робіт. Отримання Дозволу: як працюють чек-листи. Можливості використання е-системи. ДАБІ, ДІМ. Контроль та нагляд. Проектування. Експертиза. Експлуатація. Вартість будівництва.
26  НОЯБРЯ


Онлайн - трансляция
или 
семинар в зале

Семинар Семинары по Строительству в Украине Строительство в 2020 2021 Новые Изменения в Законодательстве по Строительству Новые строительные нормы ДБН Разрешительные документы Проектирование Экспертиза Эксплуатация

СТРОИТЕЛЬСТВО в 2021 г. Второй этап внедрения новых изменений. (с 1.12.2020р). Разрешительная документация от А до Я и этапы прохождения разрешительных процедур. Новый порядок выполнения подготовительных и строительных работ. Получение разрешения: как работают чек-листы. Возможности использования электронной системы. ДАБІ ДІМ. Контроль и надзор. Проектирование. Экспертиза. Эксплуатация. Стоимость строительства.23,25,30  НОЯБРЯ

3-денний

онлайн - курс

Семінари Семінар Діловодство по Діловодству Архів Електронний Документообіг Документ Номенклатура справ

ДІЛОВОДСТВО та АРХІВНА СПРАВА. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ в 2020 - 2021г. Сучасні технології та новації в роботі з електронними документами. Перехід від паперового до електронного документообігу. Прийняття нової редакції ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації". Архів юридичної особи. Підприємства. Нові вимоги до зберігання та знищення документів з паперовими носіями (з 1 жовтня 2020). Порядок приймання - передавання електронних документів (ЕД) на постійне зберігання.

3-денний онлайн - курс | 10:00 - 13:00 

23 - 25 - 30 листопада


23,25,30  НОЯБРЯ

3-дневный

онлайн - курс

Семинары Семинар Делопроизводство по делопроизводству Архив Электронный документооборот Документ Номенклатура дел

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ в 2020 - 2021г. Современные технологии и новации в работе с электронными документами. Переход от бумажного к электронному документообороту. Принятие новой редакции ДСТУ 4163: 2020 "Унифицированная система организационно-распорядительной документации". Архив юридического лица. Предприятия. Новые требования к хранению и уничтожению документов с бумажными носителями (с 1 октября 2020). Порядок приема - передачи электронных документов (ЭД) на постоянное хранение.

3-дневный онлайн - курс | 10:00 - 13:00

23 - 25 - 30 ноября