Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Семінари Семінар по документообігу Діловодство Архів Архівна справа Юридичні семінари Електронний  Документообіг Архів підприємства Тренинг по архивному делу

Семінар Вебінар по діловодству, електронному документообігу.

ДІЛОВОДСТВО та АРХІВ ПІДПРИЄМСТВА в 2022р.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ.


Сучасні технології та новації в роботі з документами. Перехід від паперового до електронного документообігу. Вимоги до оформлення документів згідно ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації". Архів юридичної особи


3-денний живий Онлайн - курс

14, 15, 16 березня | 10:00-13:00Семінар (вебінар) по діловодству проводять:


 • Безпосередні розробники нормативно - правових актів, що регламентують діловодство та архівну справу в Україні, експерти - практики з 15-річним досвідом роботи в сфері електронних архівів та діловодства. 

14 березня  | 10:00 - 13:00


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА. РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ ДО СУБ'ЄКТІВ РИНКУ. ДІЛОВОДСТВО ТА АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ.

 • Актуальне законодавство та базові нормативні акти з питань діловодства та архівної справи:
 • Нова редакція ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації". Вимоги до оформлення документів. Методичні рекомендації щодо застосування. 
 • Електронний документообіг в Україні. Законодавче регулювання. 
 • Закони України «Про інформацію», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та ін.;
 • Зміни до Наказу Мінюсту № 1886/5 щодо порядку організації роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання. Приведення нормативної бази у відповідність з вимогами ЗУ «Про електронні довірчі послуги». 
 • Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну (зі змінами);
 • Постанова КМУ “Про проведення експертизи цінності документів”;
 • Правила організації діловодства у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях (зі змінами);
 • Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів;
 • Національні стандарти у сфері діловодства та архівної справи та методичні документи.
 • Архівна служба України. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ДІЛОВОДСТВА.

 • Організаційні документи, що регламентують роботу служби діловодства: порядок розробки та затвердження (положення про службу діловодства, посадові інструкції працівників, кваліфікаційні вимоги до працівників служби діловодства).
 • Визначення нормативної чисельності працівників служби діловодства.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ на ПІДПРИЄМСТВІ.

 • Підготовка внутрішніх нормативних актів юридичної особи, що регламентують роботу з документами (інструкція з діловодства, стандарт підприємства тощо).
 • Організація документообігу та визначення його обсягу.
 • Перехід до електронного документообігу. 

КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ. ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ.

 • Мета контролю виконання документів, його види, строки виконання документів (типові, індивідуальні). Етапи контролю (взяття документа на контроль, визначення форм і методів контролю, проміжний контроль, продовження строків виконання документів, зняття документів з контролю).

ПІДГОТОВКА І ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ.

 • Нормативні вимоги щодо складання та оформлення документів. Бланки документів. Склад реквізитів документів, вимоги до їх змісту та розташування.
 • Погодження, засвідчення, підписання управлінських документів, загальні вимоги до їх тексту.
 • Оформлення копій, витягів з документів.
 • Складання окремих видів організаційних документів (правил, положень, інструкцій, тощо).
 • Підготовка та оформлення розпорядчих документів (постанов, рішень, наказів, розпоряджень, тощо).
 • Оформлення довідково – інформаційних документів  (актів, довідок, доповідних записок, службових листів, тощо).
 • Особливості оформлення документів до засідань колегіальних органів. Особливості ведення протоколів, оформлення рішень, тощо.

ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ.

 • Експертиза цінності документів, її принципи та критерії, порядок проведення Визначення строків зберігання документів.
 • Організація роботи експертної комісії юридичної особи, її функції та завдання.

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ.

 

 • Підготовка номенклатури справ структурного підрозділу та зведеної номенклатури справ. Застосування переліків документів зі строками зберігання. Вимоги до складання, оформлення та погодження номенклатури справ.


15 березня  | 10:00 - 13:00


ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ У СПРАВИ ТА ЇХ ЗБЕРІГАННЯ У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ.

 • Правила формування документів у справи відповідно до номенклатури. Зберігання справ у структурних підрозділах. Вимоги щодо оформлення справ.
 • Підготовка справ для архівного зберігання, вимоги до їх оформлення.
 • Складання та оформлення описів справ структурних підрозділів та актів про виділення для знищення документів структурних підрозділів.
 • Порядок передавання документів до архіву (архівного підрозділу) юридичної особи.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ («Для службового користування», «Комерційна таємниця» тощо).


ДІЛОВОДСТВО ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН та ЙОГО ВЕДЕННЯ. 

 

АРХІВНА СПРАВА. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АРХІВУ (АРХІВНОГО ПІДРОЗДІЛУ). Зберігання документів з паперовими носіями в архіві (архівному підрозділі) на підприємстві. Нові вимоги з 1 жовтня 2020р. 

 • Організація роботи архіву (архівного підрозділу). Порядок розроблення та затвердження положення про архів (архівний підрозділ). Визначення чисельності працівників архіву.
 • Вимоги до формування архівного фонду та обліку документів в архіві. Довідковий апарат до документів архіву (описи, каталоги, картотеки, бази даних тощо). 
 • Режим доступу та порядок користування документами архіву. Архівна довідка. 
 • Забезпечення збереження архівних документів. Вимоги до приміщення архіву та  його обладнання. Дотримання основних режимів зберігання: температурно - вологісного, світлового, санітарно-гігієнічного тощо.
 • Вимоги до зберігання документів з паперовими носіями відповідно до міжнародних норм згідно з ДСТУ 8889:2019 "Документи з паперовими носіями". Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги» (набуває чинності з 01 жовтня 2020 року).
 • Порядок знищення документів з паперовими носіями. Зведений акт про виділенняя документів для знищення. 
 • Передавання документів на постійне зберігання до архівної установи.
 • Організація приймання-передавання документів (справ) під час зміни керівника установи, керівника архіву, припинення установи. Обов’язки ліквідаційної комісії щодо передавання справ.


16 березня | 10:00 - 13:00


ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ в 2022р. ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ. Електронний документ. Організація електронного документообігу. Перехід від паперового до електронного документообігу. «Гібридний» документообіг в перехідний період. 

 

 • Порядок приймання - передавання електронних документів (ЕД) НАФ на постійне зберігання(проект). Як передавати, які формати. Куди передавати. 
 • З чого починається електронний документообіг. Життєвий цикл документу в електронному вигляді. Чи можливо сьогодні повноцінно перейти на повний електронний документообіг. 
 • Організація електронного документообігу та автоматизація всіх процесів життєвого циклу електронного документа: типові вимоги. Взаємодія електронного та паперового документообігу.
 • Єдині вимоги для всіх суб’єктів загального електронного документообігу щодо роботи з електронними документами та їх підготовки до передавання на архівне зберігання,, незалежно від форми власності цих суб’єктів та рівня. Проблемні та практичні питання.
 • Вимоги до форматів даних електронних документів.
 • Нові формати даних електронного документообігу: електронних підписів / печаток, метаданих документообігу й архівного зберігання та обміну документами й приймання-передавання цих документів на постійне зберігання.
 • Організаційно-правові засади електронного документообігу та роботи з електронними документами.
  • Електронний документ та документ в електронній формі: в чому різниця.
  • Статус електронного документа. Що таке оригінал електронного документа, його копія та завірена копія.
  • Застосування цифрових копій документів, у тому числі завірених електронними підписами / печатками.
  • Електронні документи: обов’язкові реквізити електронного документа. Типові помилки щодо створення електронних документів. Чому електронні документи спочатку реєструють, а потім підписують.
  • Електронний підпис. КЕП та юридична сила електронному документу. Особливості підписання електронного документа із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи печатки.
  • Як здійснюється електронна ідентифікація. Для чого потрібна електронна позначка часу.
  • Єдина та відмінна облікова документація під час організації діловодства із одночасним застосуванням документів двох форм: електронній та паперовій«Гібридна» форма документообігу в перехідному періоді. 
  • Особливості організації роботи з електронними документами з обмеженим доступом.
 • Електронний архів. Архівне зберігання документів. Як організувати зберігання електронних документів та їх підготовку до передавання на архівне зберігання в т.ч. відповідно до вимоги ІТ-безпеки.
 • Порядок приймання-передавання електронних документів на постійне зберігання.
 • Документарний аудит. Практичні питання впровадження електронного документообігу з мінімальними витратами. Рекомендації щодо оптимізації фінансових бюджетів на впровадження електронного документообігу. Які операції можна та необхідно автоматизувати власними силами та в першу чергу, що може почекати, без чого можна обійтись.
 • Виправлення помилок. Що робити якщо в електронних документах виявлені помилки.
 • Сучасний електронний документообіг. Сучасні системи електронного документообігу (СЕД).


Вартість участі:


 • Вартість ЗА ВЕСЬ КУРС (3 дні)              - 3 200 грн.
 • Вартість ЗА один день                           - 1 400 грн.


Вартість 3-денного курсу включає:


 • навчання та живе спілкування з спікерами онлайн з можливістю задавати питання під час лекції.
 • ВІДЕОЗАПИС.
 • презентація доповідачів в електронному вигляді.
 • НОВИЙ ДСТУ 4163:2020 "УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ". 


Для участі необхідно:
 • заповнити і відправити заявку на участь;
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом;
 • оплатити участь.

Додаткова інформація:

 • (044) 451-88-12
 • (067) 403-45-46
 • (050) 312-34-73

    


Понравилась программа? Расскажите друзьям:

Версия для печати