Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Семінар для юристів Нові процесуальні кодекси ГПК ЦПК КАС 2017 – 2018. Новели процесуального законодавства.

  Семінар для юристів в м. Києві

НОВИЙ ГПК, ЦПК, КАС. 


Нові процесуальні кодекси: ГПК, ЦПК, КАС. Проблемні та практичні питання застосування норм нового процесуального законодавства. 

 
   25  січня,  м. Київ                       Семінар завершено. Актуальна програма за посиланням тут >>>


Спікери:


 ДРОБОТОВА Т. Б.

 - суддя нового Верховного Суду (КГС ВС)

 ВАСИЛЬЧЕНКО Т. В.

 - суддя господарського суду м. Києва, к.ю.н.
 ГОНЧАР Л. Я.
 - суддя ВАСУ, к.ю.н.

 ПАНЧЕНКО О. О.
 - суддя Авдіївського міського суду Донецької області, член Асоціації розвитку судового самоврядування України. Брала участь у робочих групах з розробки змін до процесуального законодавства, розробки стандартів діяльності судів та судових інновацій.Основні блоки питань:

 • Новели господарського, адміністративного, цивільного процесу.
 • Юрисдикція та підсудність. 
 • Представництво та самопредставництво.
 • Докази та доказування.
 • Забезпечення доказів та позову.
 • Наказне провадження.
 • Судові витрати.
 • Електронний суд.
 • Апеляційне та касаційне оскарження.

Програма:


Модуль І. НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ ГПК, ЦПК, КАС. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗМІН та ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ їх ЗАСТОСУВАННЯ.

Забезпечення принципів змагальності, диспозитивності та пропорційності як засад судочинства.

Нові правила юрисдикції та підсудності.

·         Критерії та механізми розмежування юрисдикції адміністративних, господарських та загальних судів.

·         Предметна юрисдикція згідно новел процесуального законодавства.

·         Механізми запобігання маніпуляціям з підсудністю.

Забезпечення єдності судової практики.  

Перехідні положення та їх застосування.

Професійне і відповідальне представництво у судовому процесі.

Порядок та присічні строки вчинення процесуальних дій.  

Докази та доказування. Новели та проблемні питання. Розширення засобів доказування.

·        Реалізація обов’язку доказування і подання доказів.

·        Розширення способів судового захисту.

·        Електронні докази: новели 3-х процесуальних кодексів. Проблемні питання у використанні. Визначення, порядок подачі в суд та дослідження електронних доказів. Чи буде доказом e-mail без електронного цифрового підпису?

·        Проведення експертизи на замовлення учасників справи.

Дієві механізми забезпечення позову та доказів: законодавчі новели.

 • Розширення прав позивача на застосування заходів забезпечення позову.
 • Застосування заходів забезпечення позову. Система «стримань» та «противаг». Зустрічне забезпечення – новела процесуального законодавства. Визначення, розмір, скасування зустрічного забезпечення.
 • Диференціація правил розгляду справ залежно від їх складності. Нові види проваджень та їх особливості: наказне провадження, спрощене позовне провадження.

Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ.

·         Розгляд справ без виклику сторін.

·         Процедура врегулювання спорів за участю судді.

·         Прискорення розв’язування спорів, зокрема у справах що стосуються незаперечного права.

·         Розгляд малозначних справ у порядку спрощеного позовного провадження.

Механізм запобігання зловживанню процесуальними правами.

·        Запобігання умисному затягуванню чи перешкоджанню розгляду справ, "позовам – клонам" поданню завідомо безпідставного позову, необґрунтованому об’єднанню позовних вимог, тощо.

Судові витрати. Види, склад та розмір судових витрат. Ефективна компенсація судових витрат.

·        Новели компенсації судових витрат.

·        Порядок доказування розміру судових витрат, їх ефективного розподілу.

·        Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.

·        Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.

·        Можливість вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.

·        Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи (ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення).

Впровадження «Електронного суду».

·         Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з урахуванням безпеки та ідентифікації.

·         Звернення до суду в електронній та паперовій формах.

·         Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

·         Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в судах.

Перегляд судових рішень. Новели апеляційного та касаційного провадження.

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Правила розгляду справ Верховним Судом.


Модуль ІІ. НОВЕЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ.

·        Нові господарські суди. Верховний Суд. Касаційний господарській суд. Суд присяжних у господарському процесі?

·         Вплив Конституційного Суду на господарські спори.

·        Юрисдикція господарських судів в т.ч. щодо кількох пов'язаних між собою вимог.

·        Представництво в господарському процесі. Монополія адвокатів щодо представництва в господарських судах. Чи може бути адвокат в штаті підприємства?

·        Стадійність в господарському процесі. Попереднє судове засідання – новела ГПК.

·        Нові ролі суддів господарських судів. Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати? Суддя – арбітр ( ст. 14 ГПК). Забезпечення принципу змагальності. Санкції. Суддя – «судовий виконавець». Звернення стягнення на грошові кошти та нерухоме майно третіх осіб.

·        Процесуальні документи, з якими учасники справи можуть викладати свою позицію в суді. Строки подання. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення.

·        Залишення заяви без розгляду - новий інститут господарського процесу.

·        Спрощення та процедури розгляду нескладних та малозначних справ в господарському процесі. Розгляд справ без виклику сторін.

·        Наказне та спрощене позовне провадження в господарському процесі. Особливості. В яких випадках доцільно використовувати той чи інший вид. Новели стадій судового провадження.

·        Можливість стягнення неоспорюваної заборгованості в порядку наказного провадження.

·        Забезпечення підготовки та розгляду складних справ.

·        Докази та доказування в господарських спорах. Нові види доказів. Які документи тепер необхідно подавати до суду в процесі доказування. Формування пакету доказів. Подання доказів. Показання свідків як субсидіарне джерело доказів. Висновок експерта в галузі права.

·        Дієві механізми забезпечення позову і доказів у господарському процесі.

·        Новели апеляційного провадження. Інститут приєднання до апеляційної скарги. Можливість визнання рішення першої інстанції нечинним.


Модуль ІІІ. НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ( КАС ). СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.

 • Перегляд засад адміністративного судочинства.
 • Нові правила юрисдикції. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.
 • Нова редакція принципу з’ясування обставин.
 • Розширення способів судового захисту та засобів доказування в адміністративному процесі. Перегляд стандарту доказування. Предмет доказування в адміністративному судочинстві. Проблемні питання. Можливості залучення спеціалістів в галузі права.
 • Способи забезпечення доказів та позову: особливості адміністративного процесу.
 • Види, склад, розмір та ефективна компенсація судових витрат. Обмеження принципу повного відшкодування судових витрат в адміністративному процесі.
 • Зразкова та типова справи - процесуальна новела КАСУ. Розгляд зразкових та типових справ. Особливості провадження.
 • Зустрічний позов в адміністративному процесі.
 • Судова медіація в публічно – правових спорах: чи можлива на практиці?
 • Наказне провадження за новим КАС: особливості адміністративного процесу.
 • Позовне провадження.
 • Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ.
 • Уніфікація судових рішень та процедур.
 • Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень.

Модуль ІV. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА.

·         Нові правила юрисдикції. Окремі питання суб’єктного складуІнститут похідних вимог.

·         Представництво в цивільному процесі.

·         Способи судового захисту та засоби доказування.

·         Дієві механізми забезпечення доказів та позову.

·         Види, склад, розмір та ефективна компенсація судових витрат.

·         Заходи процесуального примусу .

·         Наказне провадження: специфіка цивільного процесу.

·         Позовне провадження.

·         Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних цивільних справ.

·         Уніфікація судових рішень та процедур.

·         Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень в цивільному процесі. • Вартість участі одного слухача - 2 350 грн.


Місце проведення:


 •  Київ, готель "Братислава", вулиця Андрія Малишка, 1


Вартість включає:


 • лекції, консультації;
 • відповіді на питання; 
 • кава-брейки;
 • ділові аксесуари;
 • матеріали до семінару;
 • обід;
 • сертифікат.

Для участі необхідно: • заповнити і відправити заявку на участь;
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом;
 • оплатити участь.
Додаткова інформація:

 • (044) 451-88-12
 • (044) 393-14-66
 • (050) 312-34-73    


Понравилась программа? Расскажите друзьям: