Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Семінар для Адвокатів та юристів Нові процесуальні кодекси ГПК ЦПК КАС - 2018. Новели процесуального законодавства.

Захід акредитовано НААУ - 7 балів адвокатам

Нові процесуальні кодекси: 

ГПК, ЦПК, КАС. Проблемні та практичні питання застосування   норм нового процесуального законодавства. Судова практика.

Інформаційні партнери заходу:

31 травня,  м. Київ
Семінар завершено. Актуальна програма за посиланням тут >>>


Спікери:


 
 ВАСИЛЬЧЕНКО Т. В.
 
 - суддя Господарського суду м. Києва.
 
 КЛЮЧКОВИЧ В. Ю.
 
 - суддя, заступник голови Київського апеляційного адміністративного суду.
 ПАНЧЕНКО О. О. - суддя Авдіївського міського суду Донецької області, член Асоціації розвитку судового самоврядування України. Брала участь у робочих групах з розробки змін до процесуального законодавства, розробки стандартів діяльності судів та судових інновацій.


Основні блоки питань:

 • Новели господарського процесу, цивільного процесу.
 • Юрисдикція та підсудність. 
 • Представництво та самопредставництво.
 • Докази та доказування. Проблемні питання.
 • Забезпечення доказів та позову.
 • Наказне провадження.
 • Судові витрати.
 • Електронний суд.
 • Апеляційне та касаційне оскарження.

Програма:


Модуль 1. НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ ГПК, ЦПК, КАС. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗМІН.


Модуль 2. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ.


2.1.  Забезпечення принципів змагальності, диспозитивності та пропорційності як засад судочинства.

2.2.  Юрисдикція та підсудність.

 • Предметна юрисдикція згідно новел господарського процесуального законодавства. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів.
 • Порядок розгляду кількох пов’язаних між собою вимог.
 • Нові категорії справ господарської юрисдикції. В яких випадках (окрім корпоративних спорів) стороною може бути фізична особа?

2.3.  Представництво та самопредставництво.

 • Хто може та не може бути представником юридичної особи у господарському процесі. Документи, що підтверджують повноваження представника.  Участь у справі через керівника або виконавчий орган. Чи може піти в суд в.о. керівника?
 • Коли участь адвокатів є обов’язковою. Витрати на оплату послуг адвокатів. Визначення розміру. Співмірність.
 • Припинення представництва.

2.4.  Процесуальні документи, з якими учасники справи можуть викладати свою позицію в суді.

 • Строки подання.
 • Вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення.
 • Формулювання процесуальних документів. Визначення у позові способу захисту. Побудова позовної заяви.

2.5.  Зміни в порядку виклику до суду. Коли суд визнає явку обов’язковою?

2.6.  Нові процесуальні строки – особливості застосування.

2.7.  Форми проваджень. Критерії розподілу. Як не помилитись у виборі. Ризики та наслідки.

 • Умови розподілу справ в позовному провадженні.
 • Наказне  та спрощене позовне провадження: в яких випадках доцільно використовувати той чи інший вид.
 • Наказне провадження.
 • Особливості призначення спрощеного провадження- що враховує суд. Чи можна перевести у спрощене провадження немайнові справи? Як розглядаються справи у порядку спрощеного провадження .Перехід у загальне провадження. Чи є обов’язкове спрощене провадження?
 • Підстави залишення заяви без руху. Нова судова практика.
 • Повернення позовної заяви. Нова судова практика.
 • Об’єднання та роз’єднання справ. Ми об’єднуємо, а судді роз’єднують).

2.8.  Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ.

 • Розгляд справ без виклику сторін (письмове провадження).
 • Процедура врегулювання спорів за участю судді. Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати?  Продовження судового розгляду. Примирення на різних  стадіях.
 • Прискорення розв’язування спорів, зокрема у справах що стосуються незаперечного права.
 • Розгляд малозначних справ у порядку спрощеного позовного провадження.

2.9.  Докази та доказування. Проблемні питання. Нові процесуальні можливості. Тактика доведення своїх вимог.

 • Які документи необхідно подавати до суду в процесі доказування.
 • Подання доказів. Строки. Механізм забезпечення доказів. Позитивні та негативні моменти забезпечення доказів до їх подання.
 • Витребування доказів судом. Коли суд може самостійно витребовувати докази. Наслідки неподання витребуваних судом доказів.
 • Доказування негативних фактів.
 • Право на 10 запитань.
 • Електронні докази. Проблемні питання у використанні. Порядок надання та дослідження.
 • Проведення експертизи на замовлення учасників справи.
 • Показання свідків. Чи потрібні свідки у господарському процесі? Коли заява свідка не є  належним доказом.
 • Письмові докази.
 • Висновки експертів.
 • Оцінка доказів судом.
 • Звільнення від доказування.

2.10.  Забезпечення позову.

 • Розширення способів забезпечення позову: позитив чи негатив?
 • Ризики та наслідки зловживання.

2.11.  Дієві механізми запобігання зловживанню процесуальними правами.

 • Дії що суперечать завданням судочинства та їх наслідки.
 • Практичні негативні наслідки зловживання процесуальними правами.
 • Засоби протидії зловживанням.

2.12.  Судові витрати. Їх співмірність. Яка повинна бути сума судових витрат, коли подавати , щоб не втратити права. Судова практика.

 • Порядок доказування розміру судових витрат, їх ефективний  розподіл.
 • Попереднє визначення суми судових витрат.
 • Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.
 • Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.
 • Можливість вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.
 • Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи (ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення).

2.13.  Апеляційне та касаційне оскарження.

2.14.  Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

2.15.  Правила розгляду справ Верховним Судом.


Модуль 3. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.


3.1.  Перегляд засад адміністративного судочинства.

3.2.  Нові правила юрисдикції.

 • Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів. Публічно-правовий спір. Адміністративний договір. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Пов’язані вимоги.

3.3.  Нова редакція принципу з’ясування обставин.

3.4.  Особливості застосування аналогії за новим КАСУ.

3.5.  Докази та доказування в адміністративному процесі.

 • Перегляд стандарту доказування. Предмет доказування в адміністративному судочинстві. Проблемні питання. Можливості залучення спеціалістів в галузі права. Докази, що не були покладені в основу оскаржуваного рішення. Залучення свідків. Порядок огляду доказів за їх місцезнаходженням, в т.ч. електронному вигляді на веб-сайті, в Інтернеті (ст. 81 КАС). Способи забезпечення доказів та позову: особливості адміністративного процесу.

3.6.  Зразкова та типова справи. Розгляд зразкових та типових справ.

3.7.  Зустрічний позов в адміністративному процесі.

3.8.  Судова медіація в публічно – правових спорах: чи можлива на практиці?

3.9.  Спрощене позовне провадження:

 • Відмінність від нового ЦПК та ГПК. Для яких справ? За якою процедурою?

3.10.  Судові витрати в адмінпроцесі.

3.11  Термінова адміністративна справа та порядок її розгляду.

3.12.  Особливості розгляду окремих категорій справ встановлених новим КАСУ.

3.13.  Участь прокурора в адміністративному процесі.

3.14.  Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень.

3.15.  Прецедентність рішень Верховного Суду за новим КАСУ.


Модуль 4. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.


4.1.  Нові правила юрисдикції. Окремі питання суб’єктного складу. Інститут похідних вимог.

4.2.  Особливі правила доказування за окремими категоріями справ по ЦПК.

4.3.  Дієві механізми забезпечення доказів та позову.

4.4.  Види, склад, розмір та ефективна компенсація судових витрат.

4.5.  Заходи процесуального примусу .

4.6.  Наказне провадження: специфіка цивільного процесу.

4.7.  Позовне провадження.

4.8.  Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних цивільних справ.

4.9.  Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень в цивільному процесі.


 • Вартість участі одного слухача - 2 360 грн.


Вартість включає:


 • лекції, консультації;
 • відповіді на питання; 
 • кава-брейки;
 • ділові аксесуари;
 • матеріали до семінару;
 • обід;
 • сертифікат.

Для участі необхідно: • заповнити і відправити заявку на участь;
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом;
 • оплатити участь.
Додаткова інформація:

 • (044) 451-88-12
 • (044) 393-14-66
 • (050) 312-34-73    


Понравилась программа? Расскажите друзьям:


Версия для печати