Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна


G Analytics

Міжнародні стандарти фінансової звітності МСФЗ: як трансформувати фінансову звітність підприємств за вимогами МСФЗ  МСФО.Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ): 

як трансформувати фінансову звітність підприємств за вимогами МСФЗ.


13-14


грудня

м. Київ
Семінар завершено. Актуальна програма за посиланням тут >>>


Програма семінару:


Процес переходу на МСФЗ неминуче тягне за собою необхідність вирішити ряд важливих питань:

 • як підійти до організації процесу трансформації, які основні розбіжності існують між вимогами П(С)БО України та МСФЗ;
 • які робочі документи необхідно створити для трансформації фінансової звітності;
 • як організувати систему бухгалтерського обліку надалі.

Розгляду цих та багатьох інших актуальних питань і присвячений даний семінар-практикум. На семінарі за допомогою роздаткового матеріалу на прикладі умовного підприємства, яке готує свою фінансову звітність за П(С)БО, буде здійснена поступова трансформація всіх форм звітності у форматі МСФЗ. Також будуть розглянуті окремі трансформації та оцінено їх вплив на коригування статей фінансових звітів.

 • Які підприємства зобов'язані надавати фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність, сформовану згідно з МСФЗ.
 • Який статус мають МСФЗ та які цілі їх застосування.
 • З чого складається фінансова звітність за МСФЗ.
 • Як організувати процес трансформації фінансових звітів (вибір моделі трансформації, побудова плану рахунків, використання трансформаційної таблиці тощо).
 • В чому особливості формування вступного балансу за МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
 • З чого складається процес трансформації балансу:
  • вибір формату балансу (звіту про фінансовий стан);
  • визнання і рекласифікація активів і зобов'язань;
  • коригування балансової вартості активів та зобов'язань відповідно до вимог МСФЗ (основні засоби,
  • нематеріальні активи, інвестиційна нерухомість, запаси, дебіторська заборгованість покупців і торгова
  • кредиторська заборгованість, забезпечення);
  • приклади складання приміток на основі трансформованих даних балансу українського підприємства.
 • В чому особливості методики трансформації звіту про фінансові результати:
  • визнання доходів і витрат відповідно до МСФЗ, основні відмінності у вимогах П(С)БО і МСФЗ;
  • коригування статей звіту про фінансові результати на основі записів робочої таблиці;
  • вибір формату звіту про прибутки та збитки і інший сукупний дохід;
  • приклади складання приміток до трансформування звіту про фінансові результати.

 • Як скласти звіт про власний капітал відповідно до вимог МСФЗ:
  • перелік основних вимог до розкриття інформації про власний капітал в балансі і примітках до фінансових звітів;
  • формування трансформаційних записів в робочій таблиці для коригування показників звіту про власний капітал.

 • Як трансформувати звіт про рух грошових коштів за вимогами МСФЗ:
  • класифікація грошових потоків;
  • методи складання звіту про рух грошових коштів;
  • коригування показників звіту про рух грошових коштів.

 • Основні положення МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
 • Відповіді на складні питання.


Спікери:

Небильцова О. В. - канд.екон.наук, професор КНЕУ. Має 20-річний досвід роботи бізнес-тренера та викладача бізнес-шкіл з тематики: організація бухгалтерського обліку, формування фінансової звітності за П(С)БО, МСФЗ, ГААП США. Автор більш ніж 70 наукових і професійних публікацій. Веде консалтингову діяльність з питань застосування МСФЗ, трансформації фінансової звітності суб'єктами господарювання України.


Коршикова Р. С. - канд.екон.наук, доцент, викладач облікових дисциплін КНЕУ. Пройшла стажування у Франції, Бельгії, Великобританії за міжнародними стандартами фінансової звітності. Активний бізнес-тренер і викладач бізнес-шкіл з тематики фінансової звітності за П(С)БО України, МСФЗ. Сертифікований бізнес-тренер за програмою МСФЗ. Автор більш ніж 80 публікацій в наукових та фахових виданнях. Має практичний досвід роботи головним бухгалтером.

Місце проведення:

 • «Президент-Готель», м. Київ, вул. Госпітальна, 12


Вартість участі:


 • Вартість участі в семінарі без обідів становить - 3 799 грн.
 • Вартість участі в семінарі з обідами становить  4 399 грн. 

Вартість включає: • індивідуальні консультації під час семінару;
 • ексклюзивний комплект матеріалів по темі семінару;
 • сертифікат про проходження семінару;
 • ділові знайомства;
 • кава-брейк;Для участі необхідно: • заповнити і відправити  заявку на участь;
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом;
 • оплатити участь.


Додаткова інформація:


 • (044) 451-88-12
 • (044) 393-14-66
 • (050) 312-34-73


Понравилась программа? Расскажите друзьям: