Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Семінари Семінар Юридичні Правові Тренінги для Юристів Юриста Бухгалтерів Керівників Директорів Договірні Відносини Складання Виконання Розірвання Господарських Договорів Судова Практика Форма Забезпечення Договору Договір Оренди Визнання Недійсними


     СЕМІНАРИ ДЛЯ ЮРИСТІВ, КЕРІВНИКІВ, БУХГАЛТЕРІВ,

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ


ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2019р. 


Вплив змін законодавства на

виконання договірних зобов’язань.

Спори, що виникають з договірних

відносин. НОВА СУДОВА ПРАКТИКА

ВЕРХОВНОГО СУДУ. 
6 вересня, м. Одеса

АВТОРСЬКИЙ СЕМІНАР 

Тетяни Васильченко - судді Господарського суду м. Києва, к.ю.н. 
Про що будемо говорити: 

Укладання. Зміна умов договору. Розірвання. Визнання договору недійсним. Штрафні санкції. Виконання договорів. Ефективне використання процесуальних можливостей. Договірні відносини в контексті закону про ТОВ.Програма семінара:

ВПЛИВ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА НА ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

 • Доказування в господарських судах. Доказування негативних фактів. Тактика доведення своїх вимог. Які є можливості? Як їх використовувати для доопрацювання своїх позовних вимог.
 • Ефективні способи захисту порушеного права в господарських судах. Ст. 5 ГПК України, ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Аналіз нової практики Верховного Суду.

УКЛАДАННЯ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.

 • Відступ від законодавства та врегулювання відносин на власний розсуд: порядок та наслідки.
 • Зміст договору. Практичне та юридичне значення змісту договору відповідно до актуальної судової практики. Яким чином  суд застосовує тлумачення договору при розгляді спорів, що пов’язані з виконанням договору? Звичайні та випадкові умови. Коли є підстави говорити про недійсність договору. Умисне створення майбутніх проблем. Аналіз помилок при укладенні договорів та їх вплив на виконання, виходячи з судової практики.
 • Фактичне здійснення господарської операції. Роль господарського договору для підтвердження вчинення господарської операції.
 • Форма договору: письмова, електронна, нотаріальна, тощо. Нюанси укладання та правові наслідки порушення. Які види письмового договору існують? Їх зміст та форма. Забезпечення виконання зобов'язань – нікчемність договору в силу закону. Як правильно використовувати факсимільний підпис аби не програти спір.  Укладення договору через: ділову переписку, е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання, тощо (конклюдентні дії та мовчазна згода).
 • Поставка в спрощений спосіб (встановлення договірних відносин за відсутності договору в класичному розумінні). Порядок виконання і наслідки. Доведення факту вчинення договору та наявності між сторонами зобов’язальних відносин. Чи допоможуть свідки? Судова практика.
 • Нотаріальне посвідчення договору. Особливості застосування ч. 2 ст. 220 ЦК України. Нова судова практика ВС. За яких умов договір може бути визнаний дійсним в судовому порядку?
 • Коли можна розповсюджувати договір на правовідносини, що виникли до його укладання. Нова судова практика ВС застосування ст. 631 ЦКУ.
 • Електронні документи. Договірні відносини та листування в електронній формі. Електронні докази. Дослідження та оцінка. Форма подачі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів, як доказів. Як підписувати електронні документи, у т.ч. договори? Докази отримання контрагентом електронного документа – заперечення факту отримання. Практика застосування сканів.
 • Укладання договору – за яких умов він є дійсним. Хто має право підписувати та приймати договори до виконання?. Нові підходи Верховного Суду. Як перевірити повноваження особи, що підписує договір? Сучасна практика і методика перевірки підписів і повноважень підписантів. Ситуації, коли перевірка повноважень підписанта, підпису і печатки не має сенсу.
 • Укладення договору з перевищенням повноважень. Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - нове у судовій практиці. Юридична сила обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи для третьої особи. Хто, коли і як схвалює? Форми схвалення (конклюдентні дії чи мовчазна згода). Докази схвалення і оцінка їх судом. Недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи. Розумна обачність – де її межі.
 • Довіреність як односторонній правочин. Форма, зміст та порядок укладання. Коли довіреність може бути визнана недійсною. Порядок подання. Що таке належна копія довіреності для суду.
 • Строки й терміни в договорах. Строк договору та строк дії зобов'язання: різниця і наслідки. Закінчення строку дії договору. Що робити, якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань: припинення договору чи зобов’язання на майбутнє.
 • Зміна умов договору (в т.ч. одностороння). Наслідки зміни умов при виконанні договору. З якої дати зміни є чинними? Чи можливо змінити умови договору шляхом їх розповсюдження на минуле. Судова практика.
 • Ціна договору. Валюта договору. Звичайна ціна. Зміна ціни в договорі. Зміна ціни з моменту, що передує ухваленню відповідного рішення суду. Чи є акт ревізії щодо завищення обсягів фактично виконаних робіт підставою виникнення правового зобов’язання з повернення сплачених коштів? Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця – законні очікування. Коли вона виправдана. Інфляційні втрати. Стягнення заборгованості в іноземній валюті без еквіваленту. Нова судова практика Верховного Суду.
 • Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому порядку. Істотна зміна обставин - підстава для одностороннього розірвання. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони: підстави, різниця, наслідки. Неможливість повернення отриманого за розірваним договором. Ключова різниця в правових наслідках розірвання договору та визнання його недійсним. Нова судова практика Великої Палати Верховного Суду.

ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ: наслідки та способи захисту. Судова практика.

 • Правова позиція судів при вирішенні спорів про визнання договорів та їх частин недійсними в судовому порядку. Хто має право пред'явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці). Строк позовної давності для визнання договору недійсним.
 • Звернення з позовом про недійсність договору особи, яка вважає себе власником майна за таким договором. Віндикаційний,  Негаторний чи Кондикційний позов. Різниця, наслідки та умови їх подання.  Звернення про визнання недійсним договору заінтересованою стороною (не сторона договору) – власний інтерес і його межа.
 • Принцип «належного урядування» - виправлення помилки Держави за чий рахунок? Принцип ЕСТОПЕЛЬ – заборона суперечливої поведінки – умови та порядок застосування. Визнання недійсним правочину у разі недотримання вимоги щодо відповідності інтересам держави і суспільства. Правочин, який порушує публічний порядок.
 • Визнання договору недійсним: нова судова практика. Визнання недійсним розірваного договору. Стягнення заборгованості по договору, визнаному недійсним. Реституція. Витребування майна у добросовісного набувача. Борги як збіг тяжких обставин і можливість визнання договору недійсним.
 • Вчинення угоди під впливом обману. Обман чи тяжкі обставини? Зловмисна домовленість як підстава недійсності договору.
 • Фіктивні договори. Чи буде визнаний фіктивним договір, у якому одна з сторін діяла «для вигляду», а інша намагалась досягти правового результату.
 • Удаваний правочин. Фіктивний &  удаваний правочин: різниця  і правові наслідки. Судова практика.
 • Визнання договору неукладеними як спосіб ухилення від повернення боргу. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками). Що робити, якщо за таким договором вже передано майно. Нова судова практика.
 • Розірвання договору: правові підстави, наслідки та умови для цього.

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ. НОВА СУДОВА ПРАКТИКА ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.

 • Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використовувати встановлені в договорі  штрафні санкції (пеню, штрафи, неустойку)? Назва чи зміст, що головне для визначення судом правової природи, встановленої в договорі санкції?
 • Виконання договору. "Реальне і належне виконання". Невиконання зобов'язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦКУ, ГКУ, спеціальних та інших законів. Правила їх спільного застосування. Залік (зарахування зустрічних вимог): типові помилки, судова практика. Виконання взаємних зобов'язань - можливості боржника для відмови. Передбачуване невиконання договору.
 • Що змінює попередження боржником кредитора про неможливість виконати договір – неможливість стягнення на користь кредитора заподіяної шкоди, виникнення вини кредитора.
 • Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від поступки права вимоги й переводу боргу. Чи потрібна згода кредитора? Як правильно оформити виконання договору третьою особою.
 • Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи судів. Вина. Розмір пені: перевищення подвійної  облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання- як і коли?. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу чи як санкція.
 • Перевірені практикою способи збільшення або зменшення відповідальності контрагентів.Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці.  Відсотки за товарним кредитом. Стягнення інфляційних втрат.
 • Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені – новели Верховного Суду.  Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.
 • Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням  прострочення платежу. Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору. Практика, в т.ч. судова, стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов'язань:  штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування. Відступне при відмові від договору.

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. СУДОВА ПРАКТИКА.

 • Позовна давність у контексті ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Принцип процесуальної рівноправності сторін. (принципи «рівної зброї»). Легітимна мета позовної давності.
 • Застосування спеціальної позовної давності – судова практика. Поширені помилки.
 • Визначення моменту, з якого починається перебіг позовної давності.
 • Як визначити позовну давність при наявності законодавчих колізій.
 • Зупинення перебігу позовної давності. Підстави, коли це може мати місце. Зміна тривалості позовної давності. Нові позиції Верховного Суду.
 • Продовження позовної давності. Дії, що свідчать про визнання боргу. Чи є часткова сплата боржником основного боргу/санкцій підставою для переривання перебігу позовної давності.
 • Поважність причин пропуску позовної давності. Оцінка судом. Захист шляхом визнання поважними причин пропуску позовної давності. Судова практика.
 • Позовна давність у спорах про витребування майна у порядку ст. 388 ЦКУ.
 • Позовна давність у справах за позовом прокурора. Право прокурора на клопотання про «повновлення» позовної давності.
 • Позовна давність в спорах про застосування штрафних санкцій. Нюанси застосування ч. 6 ст. 232 ГКУ.

ОФОРМЛЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ.

Вартість участі:


 • Вартість участі одного учасника - 2 600 грн.


Вартість включає:


 • лекції та консультації;
 • відповіді на Ваші питання;
 • ділові аксесуари;
 • обід у ресторані;
 • сертифікат.Для участі необхідно:


 • заповнити і відправити заявку на участь;
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом;
 • оплатити участь.

 
Додаткова інформація:


 • (044) 451-88-12
 • (044) 393-14-66
 • (050) 312-34-73   


Понравилась программа? Расскажите друзьям: