Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Семінар Семінари Правові Юридичні для Юриста Юристів Підвищення Кваліфікації Адвокатів 2019 Судова практика Судовий процес ГПК КАС Електронний Суд Електронні Докази Подання доказів Як Подавати Позови Подати Позов Оф

Семінар для юристів, підвищення кваліфікації адвокатів.НОВА СУДОВА ПРАКТИКА. 

Господарські та адміністративні спори.

Практика застосування судами

господарського та адміністративного

процесуального законодавства.


 


20 вересня, м. Київ

Семінар проводять:


Васильченко Т. В. - суддя Господарського суду м. Києва, к.ю.н.

Ключкович В. Ю. - суддя Шостого апеляційного адміністративного суду.

Муравйов О. В. - керуючий партнер АО «ЛНМ», заступник голови Вищої Ради Юстиції(2015-2016) , суддя ВАСУ (2012-2016) та ВГСУ (2005-2012), Заслужений юрист України, адвокат.


Програма семінару:


Модуль I. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС: стратегії та тактики. Аналіз правових позицій Верховного Суду.

Загальні питання застосування судами норм ГПК.

 • Коли визначені способи захисту є ефективними?. Як реалізується, передбачений  ст. 5 ГПК України,  механізм визначення судом ефективного способу захисту?
 • Трансляція судового процесу в мережі Інтернет: коли і як. Межі відкритості судового процесу.
 • Поняття «малозначна справа» і «справа незначної складності».
 • Зловживання процесуальними правами: чи є дієві способи запобіганню цьому?
 • Критерії розмежування зустрічного позову та позову третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги. Як не помилитись з вибором?
 • Нові підходи до порядку подання зустрічного позову та зміни предмету або підстави позову під час нового розгляду справи.
 • Участь прокурора в господарському процесі. За яких умов?
 • Що таке врегулювання спору за участю судді? Чому його лякаються?

Господарська юрисдикція. Підсудність. Проблемні питання.

 • Нові підходи до визначення юрисдикції господарського спору. Зміна підходів до критеріїв визначення судової юрисдикції.
 • Господарська юрисдикція vs адміністративна юрисдикція. Нова практика ВП ВС.
 • Як визначити в який суд йти зі спорами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та в спорах щодо державної реєстрації.

Представництво та самопредставництво юридичної особи.

 • Хто може та не може бути представником юридичної особи у господарському процесі.
 • Документи, що підтверджують повноваження представника: порядок їх оформлення. Що подавати копію чи оригінал? Хто засвідчує копію? Нові підходи в судовій практиці.
 • Самопредставництво: що це і як це? Чи може піти в суд в.о. керівника?
 • В яких спорах дані правила не діють.
 • Порядок визначення обмежень повноважень представника.

Процесуальні документи. Порушення вимог щодо форми, змісту та строків подання процесуальних документів: як уникнути негативних наслідків. Заяви по суті спору та заяви (клопотання) з процесуальних питань. Вимоги до форми та змісту. Строки подання.


Зміни в порядку виклику до суду. Коли явка до суду обов’язкова, а коли за бажанням:чи все так просто тут?


Забезпечення позову. Нові правила та підходи. Зустрічне забезпечення - коли і як?  Судова практика.

 • Які умови для задоволення заяви про вжиття заходів забезпечення позову. Зустрічне забезпечення. Чи обов'язкова пропозиція щодо зустрічного забезпечення (практика ВС).
 • Що таке співмірності і де межа цієї співмірності.
 • Наслідки невиконання вимог суду щодо зустрічного забезпечення: кому від цього гірше?

Форми проваджень. Як не помилитись у виборі. Як оформити позовну заяву аби суд одразу відкрив провадження.

 • Умови розподілу справ в позовному провадженні. Аналіз практики ВС.
 • Наказне та спрощене позовне провадження: в яких випадках доцільно використовувати той чи інший вид.
 • Призначення спрощеного провадження - що враховує суд. Чи можна перевести у спрощене провадження немайнові справи?
 • Як розглядаються справи у порядку спрощеного провадження. Перехід у загальне провадження: чи завжди це можливо?
 • Підстави залишення заяви без руху. На що звернути увагу!
 • Повернення позовної заяви. Увага на оформлення!! Помилки які призведуть до повернення позовної заяви. Судова практика.
 • Об’єднання та роз’єднання справ. Ми об’єднуємо, а суд роз’єднує ). Коли об'єднання є виправданим.
 • Чи можна сформулювати позовну вимогу як встановлення факту, що має юридичне значення.

Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ. Встигнути вчинити всі дії до початку!!

 • Розгляд справ без виклику сторін (письмове провадження).
 • Процедура врегулювання спорів за участю судді. Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати? Примирення на різних стадіях.

Доказування в господарських судах. Тактика доведення своїх вимог.

 • Використання процесуальних можливостей на стадії подання доказів. Які процесуальні заходи доцільно використати, перш ніж йти до суду.
 • Підготовка доказової бази: на що звернути увагу. Як правильно визначити предмет та підставу позову.
 • Подання доказів. Механізм забезпечення доказів. Позитивні та негативні моменти забезпечення доказів до їх подання. Обмеження у часі. Чи є можливості доопрацювати доказову базу своїх позовних вимог після відкриття провадження у справі. Що робити якщо доказ не може бути поданий у встановлений строк. Як це переконливо обґрунтувати.
 • Коли суд може самостійно витребовувати докази.
 • Доказування негативних фактів. В якому випадку суд може визначити факт встановленим без доказів. Як цьому запобігти.
 • Поняття мовчазної згоди в господарському процесі. На будь-який аргумент - обов'язково контраргумент!
 • Чи потрібно всі докази направляти іншим учасникам справи. Які існують виключення з цього правила.
 • Показання свідків. Статус свідка в господарському процесі. Коли заява свідка не є належним доказом. Порядок виклику свідка до суду – наслідки неявки. Письмове опитування свідків. Право на 10 запитань - як його ефективно використати.
 • Проведення експертизи на замовлення учасників справи. Що треба вимагати від експерта при оформленні висновку, щоб у подальшому суд не визнав такий експертний висновок  неналежним доказом.

Судові витрати та їх співмірність. Коли судові витрати можуть бути зменшені. Як це працює. Судова практика.

 • Попереднє визначення суми судових витрат судом.
 • Яка повинна бути сума судових витрат, коли подавати , щоб не втратити права. Розмір витрат на допомогу адвоката. Порядок доказування розміру судових витрат, їх ефективний розподіл.
 • Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.
 • Можливість вирішення питання щодо розподілу  судових витрат після вирішення справи по суті.
 • Зменшення судових витрат. Коли і як це працює. Чи може суд без клопотання сторони зменшити судові витрати?

Нововиявлені обставини та виключні обставини. Порядок подання та розгляду таких заяв.

Судовий контроль за виконанням судових рішень. Аналіз практики ВС.


Модуль ІI. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.

 • Визначення публічно-правового спору. Проблемні питання. Судова практика.
 • Порядок звернення до суду в разі бездіяльності органів державної влади.
 • Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів. Публічно-правовий спір. Адміністративний договір. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Пов’язані вимоги.
 • Принцип з’ясування обставин.
 • Особливості застосування аналогії за новим КАСУ.
 • Докази та доказування в адміністративному процесі. Перегляд стандарту доказування. Предмет доказування в адміністративному судочинстві. Проблемні питання. Можливості залучення спеціалістів в галузі права. Докази, що не були покладені в основу оскаржуваного рішення. Залучення свідків. Порядок огляду доказів за їх місцезнаходженням, в т.ч. електронному вигляді на веб-сайті, в Інтернеті (ст. 81 КАС). Випадки та порядок витребування доказів судом. Оцінка доказів судом.
 • Способи забезпечення доказів та позову: особливості адміністративного процесу.
 • Зразкова та типова справи. Розгляд зразкових та типових справ.
 • Зустрічний позов в адміністративному процесі. Форма та зміст.
 • Судова медіація в публічно – правових спорах: чи можлива на практиці?
 • Спрощене позовне провадження: відмінність від нового ЦПК та ГПК. Для яких справ? За якою процедурою?
 • Судові витрати в адмінпроцесі.
 • Термінова адміністративна справа та порядок її розгляду.
 • Особливості розгляду окремих категорій справ встановлених новим КАСУ.
 • Запобігання зловживанню процесуальними правами. Засоби реагування суду на такі дії.
 • Участь прокурора в адміністративному процесі.
 • Апеляційні та касаційні скарги: на що звернути увагу.

Модуль ІІI. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.

 • Визначення публічно-правового спору. Проблемні питання. Судова практика.
 • Порядок звернення до суду в разі бездіяльності органів державної влади.
 • Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів. Публічно-правовий спір. Адміністративний договір. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Пов’язані вимоги.
 • Принцип з’ясування обставин.
 • Особливості застосування аналогії за новим КАСУ.
 • Докази та доказування в адміністративному процесі. Перегляд стандарту доказування. Предмет доказування в адміністративному судочинстві. Проблемні питання. Можливості залучення спеціалістів в галузі права. Докази, що не були покладені в основу оскаржуваного рішення. Залучення свідків. Порядок огляду доказів за їх місцезнаходженням, в т.ч. електронному вигляді на веб-сайті, в Інтернеті (ст. 81 КАС). Випадки та порядок витребування доказів судом. Оцінка доказів судом.
 • Способи забезпечення доказів та позову: особливості адміністративного процесу.
 • Зразкова та типова справи. Розгляд зразкових та типових справ.
 • Зустрічний позов в адміністративному процесі. Форма та зміст.
 • Судова медіація в публічно – правових спорах: чи можлива на практиці?
 • Спрощене позовне провадження: відмінність від нового ЦПК та ГПК. Для яких справ? За якою процедурою?
 • Судові витрати в адмінпроцесі.
 • Термінова адміністративна справа та порядок її розгляду.
 • Особливості розгляду окремих категорій справ встановлених новим КАСУ.
 • Запобігання зловживанню процесуальними правами. Засоби реагування суду на такі дії.
 • Участь прокурора в адміністративному процесі.
 • Апеляційні та касаційні скарги: на що звернути увагу.

 • Вартість участі одного слухача - 2 500 грн.


Вартість включає:


 • лекції;
 • відповіді на запитання; 
 • кава-брейки;
 • ділові аксесуари;
 • ексклюзивні матеріали до семінару;
 • обід;
 • сертифікат.

Для участі необхідно: • заповнити і відправити заявку на участь;
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом;
 • оплатити участь.
Додаткова інформація:

 • (044) 451-88-12
 • (044) 393-14-66
 • (050) 312-34-73    


Понравилась программа? Расскажите друзьям:


Версия для печати