Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Зміни в Земельному Законодавстві Реєстрація Придбання Прав на Землю Оренду Оренда Земельних Ділянок Договір Оренди Договр Аренды Земли Землі Сівозміни Землеустрій Проекти Сівозмін Севооборота Изменения в Земельном Зак

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ в УКРАЇНІ в 2013 р. НОВІ ЗМІНИ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ в УКРАИНЕ в 2013 г. НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.
   

     16 жовтня м. Київ 

 Будівля Облдержадміністрації
пл. Л.Українки, 1

На семінарі будуть розглянуті наступні блоки питань:
 • Придбання і реєстрація прав на землю (земельні ділянки), оренду в 2013 р. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
 • Державний земельний кадастр. Новий порядок ведення. Публічна кадастрова карта.
 • Землеустрій - 2013. Сівозміни. Проекти сівозмін. Практичні питання розробки, затвердження та реалізації проектів сівозмін. 
 • Оренда землі. Земельний банк. Договір оренди землі. Реєстрація договорів оренди.
 • Зміни компетенції органів виконавчої влади щодо надання діляного с/г призначення в оренду та власність в 2013 р. 
 • Встановлення та зміна цільового призначення землі - нові законодавчі зміни. 
 • Земельні аукціони (торги).  
 • Сільськогосподарські землі. Операції з земельними паями в 2013 р.
 • Сервітут, суперфіцій, емфітевзіс, постійне землекористування. Реєстрація права та особливості договорів.   
 • Особливості набуття прав на землі транспорту, зв'язку, енергетики, промисловості, оборони в 2013 р.                                                                                      

                                                                    

 • Приобретение и регистрация прав на землю, аренду в 2013 г. Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
 • Государственный земельный кадастр. Новый порядок ведення. Публичная кадастровая карта.
 • Землеустройство - 2013. Севооборот. Проекты севооборота.  
 • Аренда земли. Договор аренды земли. Регистрация прав аренды, договоров аренды.  
 • Изменения компетенции органов исполнительной власти при предоставлении земельных участков с/х назначения в аренду и собственность
  в 2013 г.
 • Установление и изменение целевого назначения земельных участков. 
 • Сельскохозяйственные земли. Операции с земельными паями в 2013 г.
 • Земельные аукционы (торги).  
 • Сервитут, суперфиций, эмфитевзис, постоянное землепользование. Регистрация права и особенности договоров в 2013 г.
 • Особенности приобретения прав на земли транспорта, энергетики, связи, промышленности, обороны.   

 

Семінар проводять:

КЕРІВНИК                   - підрозділу Департаменту державної реєстрації прав на нерухоме майно Державної
                                                  реєстраційної служби України.

ЦАРЬОВ Д.О.              - директор Департаменту контролю за використанням та охороною земель
                                                  Держсільгоспінспекції.

 
КОБИЛЯНСКИЙ В.А. – відомий адвокат, один з розробників нормативно-правових актів, один з найкращих фахівців-
                                                 
практиків України в галузі земельного права. Автор сотень публікацій по земельному
                                                  праву та нерухомості в спеціалізова
ній та діловій пресі.


ПРОГРАМА

НОВІ ЗМІНИ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ  В 2013р.

 • Спрощення та вдосконалення процедури відведення земельних ділянок.
 • Нові правила отриманнч земельних ділянок у власність. Користування та їх застосування.
 • Спррощення процедури отримання в оренду державних і комунальних земель, які вже сформовані згідно даних ДЗК і право власності, на які зареєстровано в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.
 • Нові повноваження органів влади при узгодженні документації із землеустрою.
 • Ризики, що несуть в собі нові правила відведення земельних ділянок та можливості їх мінімізації.

НАБУТТЯ  І РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ.

Державний реєстр прав на нерухоме майно. Реєстрація прав на земельні ділянки (на землю) та їх обтяжень у 2013 році – практичні питання.

 • Функції державного реєстратора прав. Повноваження нотаріуса.
 • Які документи необхідно подавати сьогодні для державної реєстрації права на землю.
 • Підстави для відмови у державній реєстрації прав на земельну ділянку.
 • Порядок та строки  опрацювання документів для державної реєстрації прав.
 • Реєстрація права власності на землю (земельну ділянку). Оформлення права власності на земельну ділянку у 2013 році:
  - при приватизації земельної ділянки із земель державної та комунальної власності;
  - на підставі цивільно-правового договору;
  - на підставі свідоцтва про право на спадщину.
 • Реєстрація права оренди на земельні ділянки, договору оренди землі:
  - реєстрація нового договору оренди землі;
  - внесення відомостей до реєстру прав про існуючий договір оренди землі;
  - як діяти, коли договори оренди земельних ділянок були оформлені у минулі періоди;
  - особливості реєстрації доповнень та змін до договорів оренди , договорів суборенди, договорів оренди без кадастрових   номерів;
  - внесення відомостей до Державного реєстру прав  про продовження (повнолення) договору оренди землі;
  - як уникнути подвійної реєстрації права оренди земельної ділянки.
 • Реєстрація права сервітуту на земельну ділянку.
 • Реєстрація права емфівтевзісу чи суперфіцію на земельну ділянку.
 • Реєстрація обтяжень на земельну ділянку.
 • Взаємодія Державного реєстру прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру: проблемні питання.
 • Рекомендації по вирішенню проблемних питань державної реєстрації прав на земельні ділянки: виникнення права державної та комунальної власності на земельні ділянки, відсутність даних про земельну ділянку, помилки у даних про земельну ділянку. 
 • Перелік документів, які необхідні для державної реєстрації прав на земельну ділянку та на об’єкт нерухомості у випадку, якщо земельна ділянка не оформлена, а нерухоме майно відчужується.

Державний земельний кадастр (ДЗК). Реєстрація земельних ділянок та обмежень використання земельних ділянок у 2013 – практичні питання.

 • Нові законодавчі ініціативи щодо ведення Державного земельного кадастру.
 • ДЗК як інформаційна система: структура та порядок наповнення. Повноваження державного кадастрового реєстратора.
 • Об’єкти ДЗК. Наявні дані у Державному земельному кадастрі та такі, що планується внести у майбутніх періодах.
 • Пошук земельних ділянок для сільськогосподарського призначення, для житлової забудови, для комерційного призначення, для промисловості. Критерії, які потрібно враховувати при виборі земельної ділянки.
 • Реєстрація земельної ділянки:
  - реєстрація нової земельної ділянки у 2013 році;
  - кадастровий номер: визначення (присвоєння) кадастрового номеру;
  - що роботи власникам земельних ділянок, яким виданий "червоний" державний акт;
  - що роботи власникам земельних ділянок, яким видані "зелений" або "синій" державний акт;
  - внесення відомостей до ДЗК про частини земельних ділянок;
  - поділ або об'єднання земельних ділянок; відновлення та встановлення меж земельних ділянок в натурі.
 • Обмеження у використанні земельної ділянки або земель. Обмеження у використанні на окрему земельну ділянку. Обмеження у використанні територій.
 • Надання інформації із ДЗК. Нові зміни. Витяги із ДЗК про земельну ділянку. Доступ до ДЗК. Довідки про наявність (відсутність) земельних ділянок. Викопіювання із ДЗК.
 • Державні акти на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою: чинність та використання. Виправлення помилок, допущених у раніше виданих Держактах.
 • Публічна кадастрова карта. Он-лайн доступ до Публічної кадастрової карти. Функціонування зворотнього зв'язку публічної кадастрової карти. Подальший розвиток публічної кадастрової карти.
 • Виправлення помилок у відомостях ДЗК. Виправлення у відомостях про земельну ділянку (місцерозташування, площа, адреса, відомості про власника, користувача земельної ділянки). Виправлення у інших відомостях ДЗК (межі адміністративно-територіальних одиниць, індексно-кадастрові карти, відомості про обмеження у використанні земель).
 • Напрямки вдосконалення ДЗК та його інтеграції із інформаційними системами: інформаційна взаємодія із іншими кадастрами та інформаційними системами; участь у складі геоінформаційних систем, інфраструктур геопросторових даних; надання інформації про об'єкти Державного земельного кадастру за допомогою on-line сервісів.

Зміни компетенції органів виконавчої влади щодо надання земельних ділянок сільськогосподарського (с/г) призначення у оренду та власність в 2013 р.

 • Компетенція місцевих органів влади та приватизації щодо розпорядження землею в 2013р. Повноваження. Наслідки порушень. Втручання і компетенція прокурора.
 • Нові повноваження райрад щодо встановлення меж сел і селищ.

ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ (АУКЦІОНИ). ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Які землі можна отримати без аукціону. Право оренди, емфітевзісу, суперфіцію як предмет торгів. В яких випадках права не виставляються на торги. Механізм перепродажу прав (оренди, суперфіцію, емфітевзісу). Визначення умов оренди і суперфіцію для аукціону та його підготовка. Розробка містобудівного обгрунтування для земельних ділянок на продаж під будівництво. Закупівлі послуг по проведенню робіт по землеустрою, експертній оцінці. Технічний паспорт земельної ділянки та його підготовка.Опублікування інформації про торги. Порядок проведення торгів (аукціону). Визначення лотів.. Визнання торгів такими, що не відбулися. Повторні торги. Вирішення спорів, пов’язаних з результатами торгів.

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ в 2013 р.

 • Сервітут: земельний та особистий. Порядок встановлення (в т.ч. в судовому порядку), дія, випадки припинення.
 • Суперфіцій: підстави щодо його виникнення, припинення. Нові суттєві умови договору.
 • Емфітевзіс. Чи можливе встановлення емфітевзісу та суперфіцію на державних та комунальних землях? Держреєстрація суперфіцію та емфітевзису. Укладання договорів суперфіцію та емфітевзісу для земель державної власності. Особливості договору емфітевзісу для сільськогосподарських потреб. Особливості визначення виплат в договорі емфітевзису. Як зробити припинення користування земельною ділянкою. Чи можлива забудова за договором емфітевзису.
 • Постійне користування землею.
 • Право власності на землю в 2013 р.
 • Право оренди (суборенди) землі в 2013 р. Право продажу оренди земель сільськогосподарського призначення.

ОРЕНДА (СУБОРЕНДА) ЗЕМЛІ.

 • Земельний банк -  переваги та недоліки на шляху створення земельного банку. Додаткові документи для захисту сторін.
 • Перехід права оренди при переході права власності при будівництві в 2013 р. 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ. Вимоги до договорів оренди, ризики невідповідності та шляхи захисту. Типові помилки, що призводять до визнання договору недійсним. Типова форма договору оренди землі – обов’язковість та особливості застосування. Склад договору оренди землі та його відповідність законодавству: план, кадастровий план, акт визначення меж земельної ділянки, акт приймання – передачі, проект відводу. Реєстрація договору права оренди. Оренда земельних часток (паїв). Встановлення, порядок та підстави змін орендної плати за землю в 2013 р. в т.ч. в односторонньому порядку. Порядок відновлення (пролонгації) договорів оренди та їх реєстрація. Пролонгація договору оренди. Як подовжити зареєстрований раніше договір оренди.  Надання земельних ділянок у спільну оренду. Розірвання договору оренди в т.ч.в односторонньому порядку.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. НОВІ ЗМІНИ  в 2013р. Процедура та документальне оформлення в 2013 р. Нові законодавчі зміни. Зміна цільового призначення земельних ділянок комунальної, державної власності, орендованих земель – механізми, практика, ризики. Особливості по деяких категоріях земель.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ. ОПЕРАЦІЇ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ПАЯМИ в 2013 р. Невитребувані нерозподілені, неоформлені паї. Чи можна будувати на пайових землях.

 • Угоди із земельними ділянками с/г призначення. Ризики дозволених операцій.
 • Особливості правового статусу фермерських господарств та садових ділянок.
 • Доручення та довіреність - законність застосування.
 • Емфітевзіс та оренда як альтернатива власності.
 • Операції з земельними паями.
 • Процедура трансформації земельної частки (паю) в земельну ділянку.
 • Використання с/г земель для інших цілей, в т.ч. несільськогосподарських.

ЗЕМЛЕУСТРІЙ В 2013 р. СІВОЗМІНИ. ПРОЕКТИ СІВОЗМІН. Ризики та вигоди за відсутність та наявність проекту сівозмін. Штрафи (адміністративна відповідальність): за кожну ділянку окремо, чи один на господарство? Розробка проектів сівозмін: як знизити вартість. Розробка, узгодження, затвердження та реалізація проектів сівозмін - практичні питання. Особливості для фермерських господарств та крупного агробізнесу.  

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЛІ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ОБОРОНИ в 2013 р. ОСОБЛИВО ЦІННІ ЗЕМЛІ (ст.151 Земельного Кодексу).

 • Нормативні акти, що регулюють використання земель спеціального призначення.
 • Реєстрація прав на земельні ділянки спеціального призначення.
 • Встановлення сервітуту, право постійного користування.
 • Особливості реєстраційних процедур.
 • Проблемні питання по реєстраційним процедурам.
 • Особливості будівництва на землях промисловості.
 • Відвід нових земельних ділянок під промислові цілі.
 • Інвентаризація земель промислових підприємств.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ. ПЕРЕВІРКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Землі сільськогосподарського призначення та промисловості як об’єкт перевірок. Штрафні санкції. План контрою за використанням і охороною земель. Критерії ризиків. Розрахунок шкоди за самовільне зайняття земельної ділянки: як обґрунтувати.

ОБОВ’ЯЗКОВА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В 2013. Право податкових органів донараховувати суми податкових зобов'язань по орендній платі за земельну ділянку на підставі збільшення розміру земельного податку.


Вартість участі одного
слухача - 1398 грн. 

           За другого та третього учасників знижки  5% та 7% відповідно. При реєстрації на сайті знижка 5% !!! 


В рахунок вказаної суми входить плата за:

 • лекції і консультації;
 • альбом нормативних матеріалів (+ CD);
 • ділові аксесуари;
 • обід у ресторані;
 • каву у перервах;
 • сертифікат.

Реєстрація учасників з 8.30. до 9.30.   Початок: о 9.30.   за адресою: м.Київ, пл. Л.Українки, 1. Будівля Облдержадміністрації. 
Проїзд на метро до станції "Печерська".

Для участі необхідно:

 • заповнити і відправити заявку на участь;
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом
  (e-mail, факсом);
 • оплатити участь.

             Наші телефони:  (044) 451-88-12 (багатоканальний)
                                             (044) 393-14-66(050) 312-34-73
   

Задайте вопрос лектору
Вопрос: