Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Договорные Отношения Исполнение Договоров Судебная Практика Форма Договора
Договорні Відносини Виконання Договорів Судова Практика Форма Договору

СУДОВА ПРАКТИКА вирішення окремих категорій господарських та адміністративних спорів.
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
.

Аналіз нової судової практики ВСУ, ВССУ, ВАСУ, ВГСУ. Зміни 2012 -2013р. Тенденції 2013 р. Податкові спори. Нове в захисті прав та інтересів підприємств у суді. КАСУ: зміни вирішення спорів.
Договори в судовій практиці.
Укладення договорів з метою подальшого невиконання зобов’язань.
ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОГО КОНТРАГЕНТА! ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ, ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ, СПОРІВ З СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

                                   13 - 14 червня
                                           м. Київ


Семінар проводять:

ГУСАК М.Б.                  -  суддя Верховного Суду України (ВСУ);

ГУМЕНЮК В.І.           -  суддя Верховного суду України (ВСУ);

БЛАЖІВСЬКА Н.Є.  - суддя Вищого адміністративного суду України (ВАСУ), член Європейської Асоціації
                                              суддів адміністративних судів;


ПОЛЯНИЧКО Н.О.   - заступник начальника Відділу забезпечення роботи IV судової палати Вищого
                                               адміністративного суду України
;

МУРАВЙОВ О.В.      - суддя Вищого адміністративного суду України (ВАСУ), заслужений юрист України.

РОГАЧ Л.І.
                       суддя Судової палати з розгляду спорів , пов'язаних з держ.регулюванням економічних
                                                 відносин ВГСУ;

ТЕНЬКОВ С.О.              -  адвокат з 30 річним стажем, ведучий розділу судової практики офіційного видання ВГСУ, д-р 
                                                філософії в галузі права (США), автор 5 книг-коментарів та понад 250 статей в провідних
                                                юр.виданнях;

МИХАЙЛЕНКО Д.О. - партнери ЮФ «OMP», Асоціації податкових консультантів.  В ТОР-5 податкових юр.фірм
НЕГОДА О.Г.                   України. Супровід всіх етапів податкового оскарження (адміністративного і судового).   

 

                                                                                             ПРОГРАМА

 

НОВЕ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ З ПОДАТКОВИХ СПОРІВ 2013 року! (за матер. ВСУ, ВАСУ). Нові тенденції!

 1. Узагальнення судової практики ВСУ, ВАСУ розгляду спорів, пов’язаних зі сплатою податків. Зміни. Матеріали пленуму ВСУ.
 2. ЗАКОНОДАВСТВО. Особливості розгляду податкових спорів з врахуванням практики ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ. Індивідуалізація юридичної відповідальності в світлі рішень ЄСПЛ. Негаразди законодавчого регулювання та застосування судами аналогії закону (права), принципу верховенства права. Вплив рішень КСУ на застосування законів. Чи обов’язкові висновки КСУ, що містяться в мотивувальній частині? Межі обов’язковості судових рішень. Коментар судді ВСУ. Нюанси прийняття та перегляду судових рішень.
 3. Розгляд податкових спорів. Податковий кодекс! Нове ДПАУ. Стягнення фін.санкцій за порушення, пов’язані / не пов’язані зі сплатою податків.
 4. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. Практика та позиція ВАСУ з питань перенесення збитків минулих періодів: додаткові умови. Валові витрати (в т.ч. док. підтвердження). Підстави для віднесення до складу валових витрат сум процентів, застосування звичайних цін, момент виникнення ціннопаперових витрат. Звичайні ціни: нові тенденції у застосуванні контролюючими органами! Оскарження рішень про донарахування податків за звичайними цінами в періоді між 01.01.2011 - 31.12.2012. Збитковий продаж та зв'язок з господарською діяльністю: практичні ситуації. Від’ємне значення об’єкту оподаткування з податку на прибуток. Проблема врахування, зокрема, у відокремленому обліку фінансових результатів з цінними паперами. Чи потрібно підтверджувати правильність формування збитків, якщо збитки зняті в разі камеральної перевірки? Судова практика вирішення спорів по заборгованостям, відрядженням, філіям і представництвам, корпоративним правам, страхуванню, з питань мерчандайзингу... Ведення діяльності, не передбаченої статутом. Оподаткування при банкрутстві. Помилки перевіряючих і платників.
 5. НОВЕ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ ВСУ, ВАСУ з ПДВ. Анулювання реєстрації: підстави для застосування, в яких випадках суд не підтримав ДПС. Спори по формуванню податкового кредиту (в т.ч. нерадиві контрагенти). Податкова накладна: недоліки оформлення, включення до реєстру... Бюджетне відшкодування ПДВ (в т.ч. в разі придбання основних фондів). Суд.практика стягнення з бюджету пені. Спори по обороту векселів.
 6. Практика ВСУ щодо можливості видачі процентних (%) позик підприємствами (і громадянами) та податкові наслідки.
 7. Стягнення податків, нарахованих при застосуванні непрямих методів визначення податк.зобов’язань. Суд.практика. Помилки, їх наслідки.
 8. Мінімізація / оптимізація податків. Позиція ВСУ, ВАСУ із застосування деяких схем. Легальні способи протидії незаконним схемам. Незаконні способи боротьби податкових органів з податковими правопорушеннями. Розкриття через суд банківської таємниці.
 9. Тенденції суд.практики! Судово-податкові доктрини: методика застосування при здійсненні аналізу правомірності поведінки учасників податкових правовідносин. Що треба встановити, аби визнати господарську операцію законною з позицій податкового обліку?
 10. Доктрина презумпції добросовісності платника податків. Чи можна захистити право на податковий кредит та/або витрати, якщо контрагент є фіктивним? Спори по операціям з фіктивними фірмами. Неналежні підписи на первинних документах - наслідки, в яких випадках?
 11. Доктрина ділової мети. Збиткові операції. Придбання активів через посередників. Чи завжди реальність контрагента гарантує законність обліку податкових операцій з ним?
 12. Доктрина реальності господарської операції. Співвідношення понять цивільно-правових правочинів і господарських операцій. Чи потрібно боятися, якщо податковий орган вказує на недійсність правочинів?
 13. Доктрина переваги суті над формою. Як впливають недоліки первинних документів на правильність ведення податкового обліку? Якщо порушена процедура проведення податкової перевірки - які наслідки? Як діяти, коли підстав для проведення перевірки немає?
 14. Доктрина автономії норм податк.законодавства. Які наслідки відсутності ліцензій, дозволів на будівництво... для податкового обліку?
 15. Доказування у податкових спорах. Проблема його розподілу. Принцип офіційності. Хто має доказувати наявність податкових порушень? Чи не перетягує суд повноваження з контролю за сплатою податків, коли витребовує докази з власної ініціативи? Чи можна в суді посилатися на документи, які не досліджувалися під час перевірки? Чи варто надавати витребувані судом документи? Які наслідки їх ненадання?
 16. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ: узагальнення судової практики та новели! Видання рішення-повідомлення за підсумками перевірки за дорученням слідчого. Чи є право у адмінсуду призначати перевірки. Розгляд спорів щодо визнання незаконними окремих дій органів податкової служби, зокрема, видання акта перевірки. Спори щодо сплати податку не на той код бюджетної класифікації: наслідки.
 17. Оскарження податкових повідомлень-рішень за КАСУ: новели. Податкові роз’яснення для захисту. Коли п/зобов’язання стає погодженим?
 18. Проблема оскарження актів контрол.органів, що не створюють правових наслідків. Чи можна оскаржити в суді висновки податківців, викладені в акті перевірки? Які є способи захисту для платника у подібних ситуаціях? Оскарження в суді податкових консультацій?
 19. Можливості оскарження рішень органів ДПС в Страсбурзі: як підготувати і обґрунтувати. Вплив зарубіжних судів на практику адмін. судів України.
 20. ЗЕД. Судова практика з Е-І контрактів. Експортне відшкодування ПДВ: ДПАУ, практика ВСУ. Стягнення неповернених сум ПДВ.
 21. ЗУ „Про міжнародне приватне право”. Зміни у регулюванні ЗЕД, укладенні контрактів. Вибір сторонами права, що підлягає застосуванню. Презумпція знання законів країни-партнера. Застосування ін.законодавства у судах України. Легалізація докум., перевірка повноважень ін/контрагента.
 22. ЗУ „Про здійснення розрахунків у іноземній валюті”: застосування змін судом, нове значення форс-мажору. Ціна у ЗЕД-контрактах.
 23. «180 днів». Вирішення в суд.практиці. Новели ДПАУ, ВСУ (залік, порука, векселя..). Використання Інкотермс податківцями: оцінка судами.

ЗМІНИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЗА КАСУ! Зміни за Законом «ПРО СУДОУСТРІЙ»!!! Нові тенденції 2012 року!

 1. Способи захисту порушеного права. Особливості розгляду окремих категорій адмін.справ. Санкції: застосування, практика скасування! Визнання індивідуальних і нормативно-правових актів неправомірними, нечинними, протиправними. Скасування актів (відмінність). Особливості оскарження дій/бездіяльності. Відшкодування збитків, заподіяних діями/бездіяльністю. Аналіз правових позицій ВСУ, ВАСУ. Практика спорів про визнання протиправними (недійсними, незаконними) рішень про застосування санкцій. Їх скасування.
 2. КАСУ: на що звернути увагу! Конфлікт інтересів. Використання адмін.судами нормативних актів ДПАУ, виданих на виконання ПКУ. Зміни!
 3. Підсудність та юрисдикція (предметна, територіальна, інстанційна). Розмежування юрисдикції (адмін., господарських, цивільних судів).
 4. Позовні вимоги. З чим можуть звертатися госп.суб’єкти, податківці. Формування вимог. Зустрічний позов: можливості.
 5. Строки звернення до суду. «Позовна» давність за КАСУ. Наслідки пропуску строку звернення до суду... Новели законодавства.
 6. Розгляд спорів. Прийняття, перегляд судових рішень (виключні, знову відкрившіся обставини). Апеляційне, касаційне оскарження.
 7. Виконання рішень адмін.судів. Набрання сили. Відстрочка, зміна, встановлення способу і порядку виконання. Виконавчий збір в касації.
 8. Адміністративна відповідальність юр.осіб. Порядок її застосування. Склад правопорушення - чи може бути безвинна відповідальність?
 9. Адміністративно-господарські санкції. Види санкцій. Чи вичерпний їх перелік (його помилки, інші вади)? Порядок, строки накладення. Спори про стягнення санкцій, визнання протиправними рішень з їх застосування. Звернення за судовим захистом. Коментар, поради судді ВСУ.
 10. Конфіскація за ч.1 ст.208 ГКУ як різновид адмін-госп. санкцій. Її ефективність. Нюанси захисту, правове положення добросовісної сторони. Більші негативні наслідки ніж у недобросовісної. Конфіскація як боротьба з податковими та порушеннями правил здійснення госп.діяльності.
 11. Практика розгляду спорів за участю органів ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ (ДМС). Коментар судді ВАСУ. Розгляд окремих категорій спорів з ДМС з питань визначення митної вартості; перекодування товару, включення роялті до складу митної вартості після закінчення митного оформлення. Оскарження рішень. Відшкодування шкоди, завданої діями / бездіяльністю митних органів.
 12. Спори за участю АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ (АМКУ), його органів. Оскарження актів (рішень, дій, бездіяльності). Юрисдикція?
 13. Судові спори з СОЦ.ФОНДАМИ. Вирішення спорів з Пенсійним фондом, ФСС. Фонд інвалідів: штрафи за не створення робочих місць. Практика їх уникнення. Що звільняє від адмін.-господарських санкцій при не працевлаштуванні? Зміни. Новели ВАСУ. Помилки підприємств.
 14. Земельні спори: нюанси вирішення з держорганами та органами місцевого самоврядування. Практика Верховного суду.
 15. Процесуальне регулювання. Зміни! Звуження можливостей суд.захисту! Що потрібно знати? Позовні вимоги: перелік вичерпний. Зміни процесу розгляду справ Господарського, Адміністративного, Цивільного, Кримінального судочинства. Нестандартні підходи регулювання. Зміна строків звернення. Зміна наслідків їх пропуску. Спрощення та прискорення суд.процедур. Порядок вступу в справу 3-х осіб. Зміна предмету/підстави позову, відвод суду: новели. Строки на оскарження судового рішення. Позовна давність: скорочення строків!

СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН! Нове у регулюванні! НОВА СУДОВА ПРАКТИКА!

 1. Визнання ч/з суд відсутності прав - новела. Припинення ч/з суд зловживання правом (категорія шикани). Приклад: штрафи, діяльність АТ.
 2. Визначення ціни, якості (ГК, ЦК). Комерц.кредитування (відстрочки, аванси). „Звичайні вимоги”, „Звичайний рівень якості”: практика.
 3. Укладення договорів: нові вимоги. Зловживання. Зміст, форма договору: недотримання вимог. Попередні договори: наслідки недотримання. Істотні умови (в т.ч. їх відсутність): суд.практика. Визнання договору неукладеним. Податки. Укладення договорів у спрощений спосіб. Укладення договору ч/з: факс, ел.пошту, р/фактуру, прийняття замовлення до виконання, оформлення накладних, конклюдентні дії, специфікації. Визнання їх недійсними. Інф.лист ВГСУ. Виконання договору: як окрема угода. Пропозиція та згода (оферта і акцепт). Гарантійні листи: помилки. Договір приєднання (ст.634 ЦК). Публічний договір. Порушення при укладенні: вплив на виконання. Укладення договорів через суд!
 4. Повноваження сторін укладати, підписувати, приймати виконання договорів. Хто має право? Зміни. Порушення повноважень. Наслідки.
 5. Зміна умов, обов’язків (+ одностороння). Наслідки зміни умов при виконанні договору. Що можна змінити? Укладення додаткових договорів.
 6. Тлумачення договору в суді (213 ЦК). Практична цінність. Використання для односторонньої зміни умов договору. Нове ВГСУ. Суд.практика.
 7. Новели ВСУ, ДПСУ (конкретні справи): недійсність, неукладеність договорів. Застосування % (536, 625 ЦК); штрафних (пеня, штрафи), оперативно-госп. санкцій. Вирішення колізій законодавства в суд.практиці (ЦК, ГК, спец.закони): новели ВГСУ. Тлумачення законодавства: різні способи, практика застосування. Чи завжди закони, кодекси обов’язкові для виконання (6 ЦК)? Регулювання відносини на власний розсуд. Може договір суперечити законодавству (розмір пені, пеня за не грошові зобов’язання, розірвання договору оренди...)? Інф.лист ВГСУ.
 8. Позовні заяви: проблеми прийняття. Забезпечення позову - нове ВСУ. Процесуальні помилки, їх наслідки. Зміна позовних вимог.
 9. Ефективні способи захисту права при розгляді госп.спорів.
 10. Нарахування %, зміна курсу валют на стадії виконання суд.рішення.
 11. Нові способи доказування за відсутності необхідних документів.
 12. Преюдиція фактів, обставин, встановлених рішеннями судів.
 13. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ (ЧАСТИН) НЕДІЙСНИМИ. Проблеми добросовісного набувача - вилучення майна (як наслідок визнання). Зміни ВСУ, ВГСУ!!! Правові підстави. Помилки. Хто може пред’явити позов про недійсність (сторони, 3 особи, податкова). Податкові аспекти. Можливості для віндикації. Спец.правосуб’єкт¬ність юр.особи, „позастатутні угоди”. Можливість заздалегідь встановити недійсність договору? Нікчемні, оспорювані договори: наслідки. Визнання нікчемних договорів дійсними. Думка ВСУ. Позови про визнання договору дійсним.
 14. Визнання договорів неукладеними, як спосіб ухилення від повернення боргу. Нова суд.практика ВСУ, ВГСУ. Нові підстави. Наслідки.
 15. Визнання недійсними документів, що не є договорами (акти прийому-передачі, накладні, довіреності, накази призначення директором...). Наслідки: ухилення від визнання боргу погашеним, штучне створення боргових зобов’язань.. Визнання недійсними податкових документів.
 16. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГ. ЗОБОВ’ЯЗАНЬ (новели ВСУ). Вина. Нові види забезпечення. Притримання майна: застосування. Співвідношення збитків і неустойки (штраф.санкцій). Розмір неустойки. Можливість збільшувати/зменшувати встановлений Законом розмір. Пеня. Нові види. Розмір: понад 2 облікову ставку НБУ. Пеня за не грошові зобов’язання, розірвання дог.оренди. Проценти (536 і 625 ЦК): як частина боргу, як санкція. Помилки у стягненні 3% річних. Комерційний кредит. „Користування чужими коштами” - підстава стягнення %.
 17. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ в суд.практиці. “Реальне і належне виконання”. Бух.документи на підтвердження договірних відносин у суді. Накладні, специфікації, акти звірки, виконання договору - як ок¬ремі угоди. Оформлення виконання договору: помилки. Зловживання!
 18. Невиконання зобов’язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦК, ГК, спеціальних, інших законів. Спільне застосування. Залік однорідних вимог - нові підходи ВСУ. Виконання взаємних зобов’язань - можливості боржника для відмови.
 19. Передбачуване невиконання договору - новела. Наслідки листів боржника про неможливість виконати договір. Одностороння відмова, як оперативно-госп. санкція. Відмова визнати свій підпис, експертиза - нові підходи Мін’юсту. Новації, прощення боргу, податкові наслідки.
 20. Претензії покупця і зменшення ціни контракту. Уникнення небезпечних наслідків. Позиція КСУ. Виставлення претензій, ЗУ від 23.06.05.
 21. Визнання претензії - перешкода вирішенню спору в суді. Фіксація факту відсутності предмета спору - спосіб уникнення суду.
 22. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ. Дострокове розірвання. Одностороннє розірвання - нові можливості зміни умов і розірвання договорів, ВГСУ. Істотне порушення договору - підстава одностор. розір¬вання. Відмова від договору без згоди іншої сторони. Різниця. Підстави. Наслідки. Істотна зміна обставин - підстава односторонньої відмови від вико¬нання договору. Одностороння відмова, як оперативно-госп. санкція. ВСУ.
 23. Треті сторони у зобов’язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. ВГСУ. Згода кредитора потрібна? Як оформити?
 24. Уступка права вимоги. Нові можливості при виконанні рішення. Перевод боргу. Передача майна з обтяженнями. Купівля-продаж боргів.
 25. Форс-мажор: непереборна сила, випадки. Дії людей. Хард-шип. Правильне визначення. Новели ВГСУ! Криза, як форс-мажор боржника.
 26. ШТРАФНІ, ФІНАНСОВІ, ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ. Нюанси для грошових і не грошових зобов’язань. Нові підходи судів (ВСУ, ВГСУ). Види, підстави, строки. Хто застосовує? Поради судді ВГСУ. Штрафні санкції за відчуження майна, що перебуває у податковій заставі. Зменшення штрафних санкцій судом: нове ВГСУ! Завжди потрібно готувати суду розрахунок штраф.санкцій? Обґрунтування вимог.
 27. Відповідальність. Штрафні, оперативно-госп. санкції: підстави, порядок застосування. Нові можливості відшкодування збитків. Вина. Нові види пені за ЦК. Колізії. Відокремлення госп.-правової неустойки від штрафу і пені у ГК - новели ВГСУ. Приклад на поставці.
 28. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ - нове у регулюванні. Визначення розміру (в т.ч. прострочення платежу). Договірний розмір шкоди, його наслідки для судового розгляду спору. Зміни у визначенні складу збитків за ЦК. Визначення збитків при простроченні платежу.
 29. Практика, в т.ч. судова стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Збитки за невиконання зобов’язань. Обґрунтування вимог.
 30. Адмін-господарська, цивільно-правова відповідальність за невиконання договору. Види санкцій. Строки застосування. Перелік вичерпний?
 31. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання: 625 ЦК, 231, 232, 343 ГК.
 32. Можливості звільнення від відповідальності.
 33. Аналіз та коментар останніх і актуальних рішень ВСУ, ВГСУ, ВАСУ. Застосування дискусійних роз'яснень. Відповіді на запитання!

  Вартість участі одного слухача - 1720 грн.

Знижки за 2-го учасника - 7%; за 3-го учасника - 15%!  

 

  В рахунок вказаної суми входить плата за:

 • лекції і консультації;
 • альбом аналітичних матеріалів, підготовлених до даного семінару на CD;
 • ділові аксесуари;
 • обіди;
 • каву у перервах;
 • сертифікат;
 • КОЖНОМУ УЧАСНИКУ ВИДАЄТЬСЯ КНИЖКА (на вибір).

       Реєстрація  учасників з 9.00 до 10.00.

 

   Для участі необхідно:

 • заповнити і відправити заявку на участь;
 • держати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом
  (e-mail, факсом);
 • оплатити участь.

            Наші телефони:         (044) 451-88-12 (багатоканальний);
                                                (044)  393-14-66 ; (050) 312-34-73.

 

 

Задайте вопрос лектору на семинар
Вопрос: