Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Договорные Отношения Исполнение Хозяйственных Договоров Судебная Практика Форма Договора Составление Подписание Заключение
Договорні Відносини Виконання Господарських Договорів Судова  Практика Форма Договору  

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ в 2013 г.
СЕМИНАР для руководителя, юриста, бухгалтера. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА исполнения договоров. Защита от недобросовестного контрагента.
Связь условий договора с налогообложением. 

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2013 р.
СЕМІНАР для керівника, юриста, бухгалтера. СУДОВА ПРАКТИКА виконання договорів. Захист від недобросовісного контрагента.
Зв'язок умов договору з оподаткуванням. 

                              26 - 27 вересня м. Київ 

                           отель "Казацкий", Майдан Незалежности
 

Семинар проводят:

ГРЕК Б.Н.                 - суддя Вищого господарського суду України (ВГСУ). 

ДРОБОТОВА Т.Б.    -  суддя Вищого господарського суду Украины (ВГСУ).               

МУРАВЬЕВ А.В.       -  суддя Вищого адміністративного  суду України (ВАСУ).

РОГАЧ Л.И.              - суддя Вищого господарського суду України (ВГСУ). 

МИХАЙЛЕНКО Д.А. - партнер юридичної компанії "ORLOV, MIKHAILENKO & PARTNERS", віце-Президент
                                              Асоціації податкових консультантів, автор біль ніж 300 статей з питань права та 
                                              податків у ведучих виданнях Укрїини.
      

КАРПОВ Л.Н.           -  податковий консултант, Партнер податкової практики ЮФ «LAW OFFICES OF OMP. Legal
                                              consultants for investment», автор більш ніж 600 статей по оподаткуванню та праву.

ТЕНЬКОВ С.А.         - адвокат з 30-річним стажем, ведучий розділу судової практики офіційного видання ВГСУ, д-р
                                             філософії в області права (США), автор 5 книг-коментарів та біль ніж 250 
статей в ведучих
                                             юр.виданнях.


ПРОГРАМА: 

НЮАНСИ СКЛАДАННЯ ТА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ. 

 1. СКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ - ЯК УНИКНУТИ ПОМИЛОК! Новітні підходи, зміни за ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ та судова практика!
 2. Особливості укладання договорів з урахуванням вимог Податкового Кодексу України (ПКУ).
 3. Істотні зміни джерел регулювання договірних відносин. Звичай, узвичаєння, встановлений порядок - використання у суді. Аналогія: правила застосування (ст.8 ЦК). Застосування судом типових договорів, коли сторони не передбачили це у договорі. Тлумачення договору через суд - новий вид спорів: позиція ВГСУ (213 ЦК), можливі зловживання - використання для односторонньої зміни умов договору.
 4. Не обов’язковість законодавчих актів (6 ЦК) - можливість у договорі відступати від вимог законодавства та регулювати відносини на власний розсуд. Чи може договір суперечити за¬коно¬давству? Аналіз судових справ.
 5. Зміст договору: практичне та юридичне значення. Зв'язок з оподаткуванням, що обов’язково потрібно враховувати при укладенні договорів (предмет, ціна, строк, зміст...). Істотні умови договору: ЦК, ГК, судова практика. Де слід шукати істотні умови аби договір не визнали неукладеним? Наслідки недотримання вимог законодавства щодо змісту договору. Відсутність істотних умов. Поширені помилки. Звичайні та випадкові умови. Можливість заздалегідь встановити недійсність договору та їх наслідки. Умисне створення майбутніх проблем.
 6. Порядок укладання договорів. Помилки. Пропозиція та згода (оферта та акцепт). Узгодження спорів при укладенні. Протокол узгодження розбіжностей. Набрання чинності. Реєстрація. Порушення при укладенні: вплив на виконання. Протидія зловживанням. Стягнення завданої шкоди при веденні переговорів.
 7. Зміна умов, обов’язків (в т.ч. одностороння). Наслідки зміни умов при виконанні договору. Укладення додаткових договорів.
 8. Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Можливості, нюанси укладення. Наслідки недотримання (в т.ч. простої письмової, нотар.). Вимоги до письмової форми. Податковий аспект. Позиція ДПАУ. Порядок укладення у спрощений спосіб. Використання факсимільного підпису. Обов'язковість печатки і нумерації договорів. Укладання договору через: факс, ел. пошту, рахунок-фактуру, прийняття замовлення до виконання, оформлення накладних, конклюдентні дії, використання специфікацій. Визнання їх недійсними (для чого?). Нові підходи ВГСУ. Гарантійні листи: зміни, типові помилки. Виконання договору - як окрема угода.
 9. Хто має право укладати, підписувати, приймати виконання договорів? Нові підходи ВГСУ. Особливості для АТ після ухвалення нового корпоративного законодавства. Як перевірити повноваження - поширені помилки. Підписання договорів, як між українськ. підприємствами, так і при ЗЕД. Помилки і судова практика. Нові вимоги до статуту для встановлення повноважень. Укладання договору з порушенням повноважень - наслідки. Договір підписано не уповноваженою особою - що робити (нюанси для філій та представництв)? Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - новий підхід ВГСУ.
 10. Доручення. Підписання договорів без доручення: хто може, підстави. Відмова визнати підпис, експертиза. Факсимільний підпис. Довіреність. Як правильно скласти? Помилки при оформленні й застосуванні.
 11. Договори від імені філій і представництв. Правовий статус. Відповідальність філії (судова практика). Інші можливості для проведення діяльності за межами міста, де підприємство зареєстроване. Субсидіарна відповідальність.
 12. Строки й терміни в договорах. Строк дії договору та зобов’язання, різниця і наслідки. Нюанси ЦК, ГК. Закінчення строку дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов’язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов’язань. Нарахування відсотків (%), штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору. Поради. Позовна давність.
 13. Особливості визначення ціни та якості. Комерційне кредитування за ЦК (відстрочка платежу, аванси...). Визначення і використання у практиці понять „Звичайні вимоги” та „Звичайний рівень якості” тощо. Судова практика.
 14. Як правильно оформити виконання договору з урахуванням вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ! Акти приймання-передачі, акти звірки і т.п. Як правильно скласти? Поширені помилки. Особливості для договору поставки і для будівництва, ремонтних робіт. Нові підходи Вищого адміністративного суду України і ДПАУ до первинних документів (акти приймання-передачі, накладні тощо).
 15. Виконання договору. “Реальне і належне виконання” - нові підходи. Невиконання зобов’язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦК, ГК, спеціальних та інших законів. Правила їх спільного застосування. Залік однорідних вимог - нові підходи ВСУ. Виконання взаємних зобов’язань - можливості боржника для відмови. Передбачуване невиконання договору. Негативні наслідки листів боржника про неможливість виконати договір. Новації, прощення боргу, податкові наслідки.
 16. Треті сторони у зобов’язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від уступки права вимоги й переводу боргу. Позиція ВГСУ. Чи потрібна згода кредитора? Як правильно оформити виконання договору третьою особою.
 17. Розірвання договору. Дострокове розірвання. Нові можливості зміни умов/розірвання договору в односторонньому порядку. Істотне порушення договору - підстава для одностороннього розірвання. Нове поняття цивільного права - істотна зміна обставин, як підстава односторонньої відмови боржника від виконання договору. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони (підстави, різниця, наслідки). Одностороння відмова, як оперативно-господарська санкція: огляд суд.практики.
 18. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ (ЧАСТИН) НЕДІЙСНИМИ. Проблеми добросовісного набувача - вилучення майна (наслідок визнання). Аналіз правових підстав. Подолання колізій. Помилки. Зміни за ЦК. Хто має право пред’явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці). Податкові аспекти. Можливості для віндикації. Строк позовної давності для визнання. Спеціальна правосуб’єктність юр. особи, „позастатутні угоди”, колізії. ВСУ, ВГСУ. Позови про визнання договору дійсним.
 19. Нікчемні та оспорювані договори: наслідки для сторін. Визнання нікчемних договорів дійсними. Позиція ВСУ.
 20. Визнання договорів неукладеними, як спосіб ухилення від повернення боргу. Нова судова практика. Зміни. Наслідки такого визнання. Нові підстави. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками..). Відсутність у договорі ціни - наслідки (позиція ВГСУ). Нові підходи ВСУ, ВГСУ. Поради з позовів про визнання неукладеним.
 21. Визнання недійсними документів, що не є договорами (акти прийому-передачі, накладні, довіреності, накази про призначення директором...). Наслідки: ухилення від визнання боргу погашеним, штучне створення боргових зобов’язань.. Визнання недійсними податкових документів. Судова практика і практика ДПАУ, податкових органів - нові тенденції.
 22. Визнання через суд відсутності прав - новий вид спорів за ГК. Припинення через суд зловживання правом - за ЦК. Судова практика на прикладі стягнення штрафних санкцій, вимоги дострокового повернення кредиту, діяльність АТ…
 23. Форс-мажор: непереборна сила, випадки, дії людей. Як правильно сформулювати? Нове ВГСУ. Форс-мажор і хард-шип. Небезпечна судова практика.
 24. ШТРАФНІ САНКЦІЇ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Як правильно встановити штрафні (пеня, штрафи), оперативно-господ. санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов’язання, розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Застосування відсотків, % (536, 625 ЦКУ). Проценти: як частина боргу, як санкція. Чи стали % обов’язкові? Комерційний кредит. „Користування чужими коштами” - підстава стягнення відсотків. Нове в практиці - відсотки за товарним кредитом. Справляння відсотка інфляції. Розмір неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штраф. санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу і пені - новели ВГСУ. Приклади на договорі поставки. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.
 25. Забезпечення виконання зобов’язань. Нові види забезпечення. Притримання майна - як застосовувати? Позиція ВГСУ.
 26. Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру (в т.ч. прострочення платежу). Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору. Практика, в т.ч. судова стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов’язань: штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування. Відступне при відмові від договору.
 27. Адміністративно-господарська, цивільно-правова відповідальність за невиконання договору. Строки застосування. Види санкцій. Чи вичерпний перелік санкцій? Хто застосовує фінансові, економічні, штрафні санкції, встановлені законодавством?
 28. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання за ЦК (625 ЦК) та ГК (ст.231, 232 та 343). Нюанси.
 29. Зберігання та знищення документів щодо строків давності. Особливості для податкових документів.

 КОНКРЕТНІ ДОГОВОРИ. Зміни в оподаткуванні та регулюванні за ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ (ПКУ)

 1. Значення договору для оподаткування. Трактування в податковому законодавстві змісту договору з метою оподаткування. Практичні господарські операції та різні варіанти їх оформлення з метою оптимізації та мінімізації податків.
 2. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА. Застереження по ПДВ на випадок зміни законодавства або перекваліфікації операцій! Укладення. На що звернути увагу при складанні договорів, щоб операцію не визнали вдаваною чи притворною. Правильне оформлення бонусів. Ціна в договорі: податкові моменти! Нові умови визначення ціни і перевірки якості товарів. Перехід права власності (в т.ч. новели за договором міни). Нюанси предплати, кредиту, відстрочки (можливість нарахування %). Договірна шкода. Істотні умови, зміст: судова практика. Держстандарти, технічні умови: чи обов’язкові? Нові вимоги, перспективи застосування правил “Інкотермс” (265 ГК). Форма: нотар, держреєстрація. Специфіка відчуження нерухомості.
 3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ, у т.ч. консультаційних, маркетингових, інжинірингу, інформатизації. Вимоги до оформлення консультаційних послуг. Отримання послуг від нерезидентів - можливі варіанти. Нюанси укладення і виконання. Платність послуг. Маркетингові послуги - позиція ДПАУ.
 4. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ), в т.ч. нерухомості, житлових приміщень, транспортних засобів, землі, лізинг. Варіанти здачі в оренду на різних системах оподаткування. Особливості здачі в оренду нерухомості, що належить нерезиденту. Ризики, помилки. Вимоги. Обов'язкові умови. Істотні умови оренди за ГК, індексація плати... Одностороння відмова від оренди. Визнання договору оренди неукладеним, недійсним. Прокат. Оренда земельної ділянки. Оренда нерухомості. Зміни ЦК, ГК. Форма договору: обов’язкове нотаріальне посвідчення і держ. реєстрація. Строк: можна укласти „безстроковий” договір оренди приміщення? Пролонгація/переукладення договору: різниця, наслідки. Визнання переважного права. Орендна плата. Як примусити платити - поради. Поліпшення і створення нового майна. Оренда держ. і комун. майна. Оренда трансп. засобів. Договір лізингу: нюанси, вимоги ЦК, ГК.
 5. ПІДРЯД. Довгострокові договори в нових умовах. Доля старих схем мінімізації податків.
 6. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ТА БЕЗКОШТОВНА РОЗДАЧА ТОВАРІВ. Подарунки фізичним особам з мінімальними податками. Коли дарування не вважається даруванням?
 7. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ, КОМІСІЇ. Агентський договір. Комерційне посередництво. Зовнішньоекономічна (ЗЕД) комісія - нюанси обкладення ПДВ. Оподаткування вигоди за договором комісії. Курсові різниці при здійсненні договорів комісії та доручення. Як комісіонеру (повіреному) не стати постійним представництвом нерезидента? Комерційний представник. Комісійна винагорода, витрати комісіонера. Субкомісія. Нове в правилах односторонньої відмови від комісійного доручення. Порівняння договору комісії та агентського. Договір управління майном: форма, істотні умови, строк. Поради практики.
 8. ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ст.634 ЦК). Публічний договір. Договір на користь третьої особи. Договір новації. Особливості укладення попередніх договорів за ЦК та ГК, наслідки недотримання умов попереднього договору.
 9. ДОГОВІР ПОЗИКИ. Коли виникають умовні відсотки? Позика від засновника. Підприємство переходить з однієї системи оподаткування на іншу: наслідки для позики. Укладення. Форма, розписка, можливість нарахування процентів (%), оспорювання договору позики. Трансформація (заміна) боргу, що виник з договору купівлі-продажу, найму... позиковим зобов’язанням. Кредитний договір. Договір безоплатного користування майном (позичка): вимоги щодо форми договору. Особливості.
 10. ДОГОВІР ПОРУКИ. Новели. Припинення поруки. Гарантія. Притримання. Інші види забезпечення зобов'язань (546 ЦК).
 11. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ. Підводні камені. Види схову. Складські свідоцтва. Договір схову з адвокатом: зберігання первинної документації...
 12. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ і простого товариства: відмінності. Як не втратити податковий кредит?! Правовий статус майна учасників простого товариства: порядок відшкодування збитків, розподілу прибутку. Нюанси немайнових вкладів учасників.
 13. ФАКТОРИНГ. Відмінність факторингу від уступки вимоги: чим це загрожує? Уступка вимоги та перевод боргу. Вимоги, що не можуть передаватись - зміни. Передача майна з обтяженнями - відмінності від переводу боргу. Нові можливості для відступлення права вимоги на стадії виконання судового рішення. Купівля-продаж боргів за ЦК. Відмінності від факторингу. Податкові аспекти.
 14. ОПЕРАЦІЇ З МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Роялті та субліцензії. Бенефіціарний власник. Чи можна боротися з обмеженнями по роялті?
 15. БАНКІВСЬКІ ДОГОВОРИ. Новели. Спірні питання сплати % за кредитними договорами.
 16. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ, ЯКИХ НЕМАЄ В КОДЕКСАХ. Мерчандайзинг, дилерські, консигнація... Помилки за матеріалами суд.практики.
 17. ЗМІШАНІ ДОГОВІРНІ КОНСТРУКЦІЇ (декілька договорів в одному). Податкові наслідки! Помилки. Судова практика. Яким законодавством куруватись при виникненні спору? Доцільність використання та аналіз типових схем відносин, що вимагають застосування тих чи інших договірних конструкцій.

 Стоимость участия одного слушателя - 1570 грн.

                  За второго и третьего участников скидки 5% и 7% соответственно.

Регистрация участников с 8.30 до 9.00 по адресу: г.Киев, ул.Михайловская, 1/3, отель"Казацкий".

Проезд на метро до станции "Майдан Незалежности".


В счет указанной суммы входит оплата за:

 • лекции и консультации;
 • нормативные материалы (+ CD) 
 • книгу по тематике семинара;
 • ответы на интересующие Вас вопросы;
 • деловые аксессуары;
 • обеды в ресторане;
 • кофе-паузы; 
 • сертификат.

 Выдается правовая литература по предложенному списку книг на выбор!


Для участия необходимо:

 • заполнить и отправить заявку на участие;
 • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
  (e-mail, факсом);
 • оплатить участие.

             Наши телефоны:   (044) 451-88-12 (многоканальный);
                                               (044)  393-14-66 ; (050) 312-34-73.

   

Задайте вопрос лектору на семинар
Вопрос:

Версия для печати