Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Діловодство Архів Електроннй Документообіг Номенклатура Справ Збереження документів Архівна справка

ДІЛОВОДСТВО ТА АРХІВ: СУЧАСНІ МЕТОДИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ
в Україні. Електронний документообіг.   


26 - 27 березня
м. Київ
У роботі семінару беруть участь:

керівні працівники Державної архівної служби України та
Центрального державного електронного архіву України.

 

Учасники семінару отримають (за бажання за додаткову платню):

І.   Практичний посібник ДІЛОВОДСТВО, автор Сельченкова С.В. – начальник управління Державної архівної служби 
     України. (480 стор.).
 
ІІ.  Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого
      самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів. 
     


Програма:


 1. Діловодство та організація діяльності архівів: нормативне забезпечення. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”. Постанова КМУ  “Про проведення експертизи цінності документів”. Типові (примірні) положення про експертні комісії та архівні підрозділи. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 2. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади (Постанова КМУ № 1242).
 3. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій. Строки зберігання документів.
 4. Міжнародні, національні та галузеві стандарти з діловодства (ISO 15489 ДСТУ 4163-2003 ДСТУ 2732:2004 ДСТУ 4423-1:2005 ДСТУ 4423-2:2005).
 5. Законодавчі ініціативи щодо нових нормативно-правових актів в сфері діловодства та архівної справи  (щодо роботи з електронними документами у діловодстві та їх передавання на архівне зберігання, щодо обліку, зберігання і використання документів, що містять службову інформацію тощо).
 6. Організаційно-розпорядчі документи: вимоги до складання та оформлювання. Бланки документів. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів. Погодження, засвідчення документів. Оформлення копій документів. Вимоги до тексту документа. Особливості складання деяких видів організаційно-розпорядчих документів (накази, листи, доповідні записки, довідки, протоколи, акти тощо).
 7. Організація роботи з документами. Індивідуальна інструкція з діловодства установи (вимоги до змісту, організація впровадження). Організаційні форми діловодства (централізована, децентралізована, змішана).
 8. Поняття "документообіг", його аналіз і основні етапи (приймання,  первинне опрацювання документів, попередній розгляд і розподіл документів, реєстрація, інформаційно-довідкова робота, порядок опрацювання та надсилання вихідних документів).
 9. Організація контролю за виконанням документів. Завдання і порядок здійснення контролю. Ведення строкової картотеки. Строки виконання документів.
 10. Електронні документи та електронний документообіг. Організація роботи з електронними документами. Системи автоматизації діловодства (САД). Системи електронного документообігу (СЕД). Практика використання електронного підпису. Проблеми архівного зберігання електронних документів. Взаємодія електронного та паперового документообігу.
 11. Організація роботи з документами, що містять службову інформацію. Особливості організації діловодства (облік, формування, зберігання і використання документів з грифом «Для службового користування»).
 12. Організація роботи за зверненнями громадян. Порядок реєстрації та розгляду звернень гро-мадян. Вимоги щодо формування справ.Організація приймання громадян з особистих питань.
 13. Організація роботи з науково-технічною документацією (НТД). Зберігання, облік, використання, експертиза цінності використання НТД та ін.).
 14. Номенклатура справ. Підготовка номенклатури справ структурного підрозділу та зведеної номенклатури справ підприємства. Вимоги до складання, оформлення та погодження. Застосування типового та відомчих (галузевих) переліків документів зі строками зберігання.
 15. Формування документів у справи та їх оперативне зберігання в структурних підрозділах. Правила формування справ. Тимчасове зберігання справ у структурних підрозділах та забезпечення їх збереженості.
 16. Підготовка і передавання справ для архівного зберігання. Експертиза цінності документів. Принципи і критерії. Організація роботи експертної комісії. Порядок проведення експертизи цінності документів та оформлення її результатів. Вимоги щодо оформлення справ. Складання описів справ структурних підрозділів, зведених описів справ установи, актів про вилучення документів для знищення. Порядок погодження описів справ та актів з державними архівами. Порядок знищення справ, строк зберігання яких закінчився. Порядок передання справ до архівного підрозділу (архіву) установи.
 17. Архів (архівний підрозділ підприємства (установи).  Архівне збереження справ. Організація роботи архіву підприємства. Граничні строки тимчасового зберігання справ в архіві установи. Фондування та облік документів архіву. Основні реєстраційні форми (книга обліку надходження та вибуття документів, список фондів, описи справ). Допоміжні реєстраційні форми (паспорт архіву, справа фонду). Довідковий апарат до документів архіву (описи справ, номенклатури справ, історична довідка).
 18. Забезпечення збереження документів. Вимоги до приміщення та обладнання архіву. Температурно-вологісний, санітарно-гігієнічний режим. Порядок видавання справ з архіву. Перевіряння наявності та стану справ.
 19. Організація користування документами. Виконання запитів соціально-правового характеру. Архівні довідки, копії, витяги, документи. Порядок видавання у тимчасове користування за межі архіву.
 20. Організація приймання-передавання документів (справ) під час зміни керівника установи, архіву, реорганізації або ліквідації установи.

Вартість участі:


 • Вартість участі одного учасника - 1932 грн.

Знижки:


 • Для двох учасників від однієї організації                  – знижка 5%
 • Для трьох і більше учасників від однієї організації  знижка 10%

Вартість включає:


 • лекції, консультації;
 • відповіді на питання; 
 • кава-брейки;
 • ділові аксесуари;
 • матеріали до семінару;
 • обіди в дні занять;
 • сертифікат.

Для участі необхідно:


 • заповнити і відправити заявку на участь;  
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом (e-mail, факсом);
 • оплатити участь.
Додаткова інформація:

 • (044) 451-88-12
 • (044) 393-14-66
 • (050) 312-34-73    

Версия для печати