Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Договорные отношения. Исполнение договоров. Судебная практика. Форма договора.
Договорні відносини. Виконання договорів. Судова  практика. Форма договору.

 

Запрошуємо Вас прийняти участь в консультативному семінарі

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ 2010-2011р. СУДОВА ПРАКТИКА 
вирішення окремих категорій господарських та адміністративних спорів в 2010р.Нові тенденції.
РЕАЛІЗАЦІЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ.

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2010-2011г. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
разрешения отдельных категорий хозяйственных и административных споров в 2010г.Новые тенденции.
РЕАЛИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ.

 

                   

 

м.КИЇВ

 готель "ХРЕЩАТИК" 

25 - 26 листопада

 

 

                                  


 

Семінар проводять:

 ГУСАК М.Б.             - суддя Верховного  Суду України; 
 ГУМЕНЮК В.І.        -  суддя Верховного Суду України; 
 ГРЕК Б.М.                -  суддя ВГСУ;
 
КОНЮШКО К.В.     -  суддя ВАСУ, в.о. Голови Судової палати з розгляду справ‚ що
                                     виникають з податкових відносин ВАСУ; 

 СТРАТІЄНКО Л.В. - суддя ВГСУ;
 РОГАЧ Л.І.             - суддя ВГСУ;
 ТЕНЬКОВ С.О.         -  ведучий розділу судової практики журналу "ВІСНИК
                                     ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА" (офіційного видання ВГСУ), доктор 
                                     філософії в галузі права (США). 
    

                                              

ПРОГРАМА:

 

РЕАЛІЗАЦІЯ СУДВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ. Дискусійні питання.


Нова структура судової системи в Україні.

•  Відповідальність суддів. Нові підстави щодо дисциплінарної відповідальності. Оскарження. Нюанси
   в підставах перегляду справ у вищих інстанціях.

•  Правовий статус узагальнень та аналізу судової практики, ВСУ.

•  Нові підстави для припинення судового процесу.

•  Скорочення провадження. Обмеження оскаржень.

•  Нові зміни щодо оскарження ухвал, постанов, рішень.

НОВА СУДОВА ПРАКТИКА ЗА КАСУ. Підсумки практики 2010р. Нові тенденції 2010-2011рр.

 Визнання нормативно-правових актів неправомірними, нечинними, протиправними. Скасування актів
  
(відмінність, спільне). Особливості оскарження дій/бездіяльності по КАСУ. Відшкодування збитків,
   заподіяних діями/бездіяльністю. Коментар судді.

  Нюанси розгляду адміністративних справ. Практика прийняття, перегляду судових рішень.
    Обґрунтування, порядок прийняття.

  Підсудність та підвідомчість окремих категорій справ.


  Позовні вимоги. З якими вимогами до адміністративного суду можуть звертатися господарюючі суб’єкти,
    податкові органи. Формування
: 105 КАСУ чи ЗУ 2181?

  Зустрічний позов в адміністративному судочинстві.
Відсутність інституту (помилка чи об’єктивна
    закономірність). Вихід з цієї правової прогалини.

  Доказування, презумпція -суперечність окремих норм КАСУ та інших законів. Вирішення колізій. Поради
    судді.

  Строки звернення до суду. Позовна давність за КАСУ.
Наслідки пропуску строку звернення до суду... 
    Новели законодавства.

  Виконання рішень адміністративних судів.
Набрання рішенням сили. Відстрочка, зміна, встановлення
    способу і порядку виконання. 

•  Судова практика ВАСУ розгляду окремих категорій спорів.

 

  Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Порядок її застосування. Склад правопорушення - чи
    може бути відповідальність без вини?

  Адміністративно-господарські санкції.
Види санкцій. Чи вичерпний їх перелік? Хто накладає санкції?
    Строки застосування.
Звернення за судовим захистом. Спори про стягнення санкцій та визнання
    протиправними рішень по їх застосуванню. Порядок застосування. Коментар, поради судді ВСУ.

  Конфіскація за ч.1 ст.208 ГКУ
як різновид адміністративно-господарських санкцій. Її ефективність.
    Нюанси захисту.


НОВЕ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ З ПОДАТКОВИХ СПОРІВ  В 2010р. (за матеріалами ВСУ, ВАСУ). Нові тенденції 2010-2011р.

  Розгляд податкових спорів.
 Стягнення фінансових санкцій за порушення, пов’язані / не
   пов’язані зі сплатою податків. Який закон застосовувати? Вплив рішень КСУ
на застосування
   законів. Чи обов’язкові висновки КСУ, що містяться в мотивувальній частині? 

 Обов’язковість судових рішень. Межі обов’язковості. Коментар судді ВСУ, ВАСУ.

  Нюанси прийняття та перегляду судових рішень.
Нові зміни.

•  Порушення процедури перевірок - підстава скасування рішень податківців.


•  Оскарження податкових повідомлень-рішень за КАСУ: новели. Податкові роз’яснення для захисту. Коли
    податкове зобов’язання стає погодженим?

  Співставлення норм Закону №2181 та КАСУ
: на що потрібно звернути увагу. Конфлікт інтересів.
    Практика застосування Закону №2181.
Використання адміністративними судами нормативних актів 
    ДПАУ, виданих на виконання Закону №2181. Зміни у підходах судової практики.

•  Нове в судовій практиці ВСУ, ВАСУ з ПДВ. Спори по формуванню податкового кредиту, бюджетному
   відшкодуванню, оформленню п/накладних... Проблеми
законодавчого регулювання і застосування
    судами аналогії закону(права), принципу верховенства права. Нове в адмініструванні ПДВ.

•  Судова практика вирішення спорів по валовим витратам (док. підтвердження), звичайним цінам,
    заборгованостям, відрядженням, філіям і представництвам, корпоративним правам, страхуванню...
    Оподаткування при банкрутстві. Помилки перевіряючих і платників.

•  Мінімізація / оптимізація податків. Позиція ВСУ, ВАСУ із застосування деяких схем. Легальні способи
    протидії незаконним схемам. Незаконні способи боротьби податкових органів з податковими 
    правопорушеннями. Розкриття через суд банківської таємниці.

•  ЗЕД. Судова практика з Е-І контрактів. Експортне відшкодування ПДВ: ДПАУ, практика ВСУ. Стягнення
    неповернених сум ПДВ.

•  ЗУ "Про міжнародне приватне право". Зміни у регулюванні ЗЕД, укладенні контрактів. Вибір сторонами
    права, що підлягає застосуванню. Презумпція знання законів країни-партнера. Застосування 
    іноземного законодавства у судах України. Легалізація документів, перевірка повноважень іноземного
    контрагента.

•  ЗУ "Про здійснення розрахунків у іноземній валюті": застосування змін судом, нове значення форс-
    мажору. Ціна у ЗЕД-контрактах.

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ.


•  Форма, нюанси договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Наслідки недотримання форми.
    Вимоги до письмової форми. Податки, позиція ДПАУ. Укладення у спрощений спосіб.
Обов'язковість
    печатки і нумерації договорів. Укладення договору через
: факс, електронну пошту, рахунок-фактуру,
    прийняття замовлення до виконання, оформлення накладних, конклюдентні дії, специфікації. Визнання
    їх недійсними.  Протоколи розбіжностей. Гарантійні листи
: помилки. Виконання договору як окрема
    угода.

•  Порядок укладання договорів. Помилки. Узгодження спорів при укладенні. Набрання чинності.
    Реєстрація. Попередні договори.
 Публічні договори, договори приєднання. Порушення при укладенні
    вплив на виконання. Спонукання укладення договорів через суд.


•  Повноваження сторін укладати, підписувати договори. Підписання договорів
, як між українськими
    підприємствами, так і при ЗЕД. Нюанси АТ, ТОВ. Акти звірки
: оформлення, застосування. Договір
    укладено з порушенням повноважень.
Наслідки. Відмова визнати підпис, експертиза підпису. Позиція
    Мінюсту.
 

•   Довіреності та їх застосування.
Генеральна. Безвідклична. Підписання договору без доручення.
     Довіреність ТМЦ
: помилкова видача, відмова. Зловживання. ВГСУ. 

•   Договори за участю філій, представництв, ДП, виробничих підрозділів. Створення, їх статус, укладення.
     Субсидіарна відповідальність. 

•   Зміна умов договору. Наслідки зміни умов при виконанні договору. Що можна змінити? Укладення
    додаткових договорів.
 

•   Строки, терміни в договорах. Дія договору і зобов’язання. Закінчення строку дії договору: боржник не
     виконав зобов’язання, що робити? Нюанси окремих договорів
та грошових зобов’язань. Нарахування
     %, штрафів після закінчення строку
невиконаного договору. Судова практика.

•   Позовна давність. Призупинення, переривання, поновлення. Нові зміни.Регулювання договором. Відміна
     поновлення строку судами вищої інстанції. 

•   Форс-мажор: непереборна сила, випадки. Правильне визначення. Новели ВГСУ! Судова практика.
     Спори у галузі енергетики.


•  КОНКРЕТНІ ДОГОВОРИ. Змішані договірні конструкції. Яким законодавством куруватись? Доцільність
    використання та аналіз типових схем відносин
, що вимагають застосування тих чи інших договірних
    конструкцій. 
Купівля-продаж, поставка, міна. Договір найму (оренди). Договір безоплатного
    користування майном (позичка). Договір позики… Договір на користь 3-ї особи. Договір доручення,
    комісії, комерційне посередництво.
 

СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИКОНАННІ ДОГОВОРІВ. НОВА СУДОВА ПРАКТИКА.


•  Ефективні способи захисту права при розгляді господарських спорів.

•  Нарахування %, зміна курсу валют на стадії виконання судового рішення.

•  Розгляд господарських спорів у суді. Нові зміни. Перегляд судових рішень
(виключні обставини).
    Апеляційне, касаційне оскарження.Новели судової практики.


•  Преюдиція фактів, обставин, встановлених рішеннями судів.


•  Позовні заяви: проблеми прийняття. Процесуальні помилки
, їх наслідки. Зміна позовних вимог.

•  Нові способи доказування
за відсутності необхідних документів.

•  Визнання договорів (частин) недійсними та дійсними в судовому порядку. Проблеми добросовісного
    набувача - вилучення майна
(як наслідок визнання). Аналіз правових підстав. Помилки. Колізії. Хто може 
    пред’явити позов про визнання недійсним (сторони, 3-і особи, податкова). Податкові аспекти.

    Можливості для віндикації. Строк позовної давності
для визнання. Спеціальна правосуб’єктність
    юридичні особи, „позастатутні угоди”. Можливість заздалегідь встановити недійсність договору
:
    наслідки.

•   Нікчемні, оспорювані договори: наслідки.
Визнання нікчемних договорів дійсними. 

•   Визнання договорів неукладеними. Нова судова практика. Зміни. Нові підстави. Наслідки.
Відмінність від
     визнання недійсними. Відсутність у договорі ціни: наслідки.
Нові підходи ВСУ, ВГСУ. Поради з позовів
     про визнання договорів неукладеними. 

•   Визнання недійсними документів, що не є договорами
(акти прийому-передачі, накладні, довіреності,
     накази призначення директором...). Наслідки
: ухилення від визнання боргу погашеним, штучне
     створення боргових зобов’язань. Визнання недійсними податкових документів.


•   Забезпечення виконання договірних зобов’язань. Співвідношення збитків і неустойки
(штрафних
     санкцій). Розмір неустойки.
Можливість у договорі збільшувати/зменшувати встановлений Законом
     розмір. Нові види пені
за ЦК. Розмір пені: перевищення 2-ї облікової ставки НБУ. Пеня за не грошові
     зобов’язання, розірвання договору оренди. Проценти (536 і 625 ЦК)
і неустойка. Помилки у стягненні
     3% річних: судова практика. Проценти
: як частина боргу, як санкція. Чи стали % обов’язкові?
     Комерційний кредит. „Користування чужими коштами”
- підстава стягнення процентів. Судова
     практика.

•  “Реальне і належне виконання договору”.
Бухгалтерські документи на підтвердження договірних
     відносин у суді. Накладні, специфікації, акти звірки, виконання договору - як ок¬ремі угоди.
     Оформлення виконання договору
: помилки. Зловживання!

•   Невиконання зобов’язань
: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦК, ГК,
     спеціальних, інших законів. Спільне застосування. Залік однорідних вимог
- нові підходи ВСУ. Виконання
     взаємних зобов’язань - можливості боржника для відмови. 

•   Передбачуване невиконання договору - новела.
Наслідки листів боржника про неможливість виконати
     договір. Одностороння відмова, як оперативно-господарська санкція. Відмова визнати свій підпис,
     експертиза
- нові підходи Мін’юсту. Новації, прощення боргу, податкові наслідки.

•    Визнання претензії - перешкода вирішенню спору в суді. Фіксація факту відсутності предмета спору -
     спосіб уникнення суду.

•   Треті сторони у зобов’язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою.
ВГСУ. Згода
     кредитора потрібна? Як оформити?

•   Уступка права вимоги
. Нові можливості уступки на стадії виконання судового рішення. Вимоги, що не
     можуть передаватись
- зміни. Перевод боргу. Передача майна з обтяженнями. Купівля-продаж боргів.

 

•   Нюанси регулювання боргових відносин при ліквідації / реорганізації боржника.


•   Застава у судовій практиці: визнання договору застави неукладеним. Застереження! Застава
     нерухомості, грошей, іпотека. 

•   Розірвання договорів. Дострокове розірвання.
Одностороннє розірвання - нові можливості зміни умов
     та розірвання договорів, ВГСУ. Істотне порушення договору
- підстава одностороннього розірвання.
     Відмова від договору без згоди іншої сторони. Різниця. Підстави. Наслідки. 
Одностороння відмова,
    розірвання.


•   Штрафні, оперативно-господарської санкції
: підстави, порядок застосування. Нюанси для грошових і
     негрошових зобов'язань. Нові можливості відшкодування збитків. Вина. Нові види пені
за ЦК. Колізії.
     Відокремлення господарсько-правової неустойки
від штрафу і пені у ГК - новели ВГСУ. Приклади на
     поставці.

•   Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру
(в т.ч. прострочення платежу).
     Договірний розмір шкоди
та його наслідки для судового розгляду спору. Зміни у визначенні складу
     збитків за ЦК. Визначення збитків при простроченні платежу. Поради.

•   Практика, в т.ч. судова стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Збитки
за невиконання
     зобов’язань. Обґрунтування вимог.

 

Вартість участі одного слухача - 1320 грн.

В рахунок вказаної суми входить плата за:

 

 • лекції і консультації;
 • альбом матеріалів (в електронному вигляді);
 • книгу "Судова практика Вищого адміністративного суду" 
 •  ділові аксесуари;
 • обіди;
 • каву у перервах;
 • сертифікат.

  Реєстрація  учасників з 9.00 до 10.00 за адресою:  м.Київ, вул. Хрещатик, 14, готель „ХРЕЩАТИК”. Проїзд на метро до станції "Майдан Незалежності". 
     
Для участі необхідно:

 • заповнити і відправити заявку на участь;
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом
  (e-mail, факсом);
 • оплатити участь.

            Наші телефони:      (044) 451-88-12 (багатоканальний);
                                               (044)  393-14-66 ; (050) 312-34-73.

 

Задайте вопрос лектору на семинар
Вопрос: