Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Банкрутство Банкротство Визнання Банкрутом Справа про Мораторій Збори Комітет Забезпечення Задоволення Вимог Захист інтересів Кредиторів Розпорядження Розпорядник Майном Боржника Арбітражний Керуючий Мирова Угода Ліквідаційна маса Продаж майн

БАНКРОТСТВО в 2013 г.
Новые правила в процедурах банкротства и практика их применения.
Практические и судебные аспекты. 

БАНКРУТСТВО в 2013 р. 
Нові правила в процедурах банкрутства та практика їх застосування.
Практичні та судові аспекти.  
   
23 травня 
м. Київ

   Будинок Облдержадміністрації
пл. Л.Українки, 1 

Семінар проводять:

ГРЕК Б.М.                - суддя Вищого господарського суду України (ВГСУ);

ПОЛЯКОВ Б.М.       - суддя Вищого господарського суду України (ВГСУ), д.ю.н., професор, головний редактор
                                            науково-практичного журналу "Санація та банкрутство";

КАТЕРИНЧУК Л.Й.  -  суддя Вищого господарського суду України (ВГСУ);

ХОРУНЖИЙ Ю.А.   - екс-Директор Державного Департаменту з питань банкрутства, начальник відділу,
                                           заступник начальника Управління з питань банкрутства Міністерства юстиції
                                           України (МЮУ).
 

ТАЛАН Л.Г.              - адвокат, арбітражний керуючий з досвідом роботи в т.ч. при банкрутстві державних
                                            підприємств з 2000 р. В теперішній час - арбітражний керуючий (компанія Аеросвіт),
                                            медіатор,  Президент Союзу Арбітражних керуючих Придніпров’я; 

ТЕНЬКОВ С.О.         - адвокат з 30 річним стажем, ведучий розділу судової практики офіційного видання ВГСУ, 
                                           д-р філософії в галузі права (США), автор 5 книг-коментарів та понад 250 статей
                                           в провідних юр.виданнях;

ЗУБРИЦЬКА І.Ю.    - судовий експерт НДІ судових експертих м. Києва, податковий консультант, аудитор,
                                              досвід експертної роботи з 2000 р., автор багаточисельних статей та книг.   

 

                                                                                                    ПРОГРАМА:

БАНКРУТСТВО – 2013. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЗАКОНУ.

 • Проблемні питання щодо застосування нового ЗУ про банкрутство. Співвідношення з нормами іншого законодавства (податкового, про виконавче провадження, законодавства про заставу, процесуальними кодексами).  
 • Захист інтересів банків як кредиторів в процедурах банкрутства за новим законом.
 • Засоби завчасного виявлення і запобігання неплатоспроможності, банкрутству боржника. Нові обов’язки боржника. 
 • Позасудові заходи відновлення платоспроможності та їх проведення. Санація до порушення провадження у
  справі про банкрутство. Особливості провадження санації боржника його керівником до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство.
 • Як захисти інтереси боржника та інтереси кредиторів згідно нового закону. Кредитори. Які можуть бути кредитори за Законом? Безспірні вимоги кредиторів. 
 • Арбітражний керуючий. Статус арбітражного керуючого і як їм стати. Права та обов’язки арбітражного
  керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Відповідальність. Призначення та усунення. 
 • Зловживання своїми правами з боку боржника та з боку кредиторів: як цьому протидіяти. Роль у цьому арбітражного керуючого.
 • Види судових процедур. Порядок провадження: загальний, спеціальний або спрощений у справі про банкрутство. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства. Співвідношення з чинним процесуальним законодавством. Нюанси. Відмінності.
 • Розгляд справ про банкрутство. Підсудність і підвідомчість: процесуальні особливості. Порядок судового розгляду спорів. 
 • Заява (зміст) і перелік документів, що додаються. Нове у переліку. Випадки, коли заява про банкрутство боржника є обов’язковою для кредитора. Відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство. Відкликання заяви.
 • Експертиза фінансового стану боржника. Особливості аудиту боржника.
 • Приховуване, фіктивне банкрутство чи доведення до банкрутства. Особливості проведення судової
  економічної експертизи з дослідження фінансового-господарського стану підприємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.
 • Фіктивне банкрутство - визначення ознак (приклади); дій з доведення до банкрутств; дій з приховування банкрутства.
 • Справа про банкрутство: наслідки порушення провадження.  
 • Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника. Пред’явлення позову, який ґрунтується на грошових зобов’язаннях, що виникли до порушення провадження у справі про банкрутство. Наслідки пропуску кредитором встановлених термінів. Забезпечення вимог кредиторів. Усунення керівника боржника. Мораторій на задоволення вимог кредиторів. Вимоги на які мораторій не поширюється. Податкова застава.
 • Визнання угод недійсними. Майнові дії боржника. Спростування майнових дій. Перелік підстав та процедура 
  оскарження угод (майнових дій), здійснених боржником до порушення справи про банкрутство. Особливості застосування ст.22 ЗУ № 4212. Суб’єкти подання заяв. Наслідки визнання недійсними та спростування, нові підходи.
 • Розпорядження майном. Процедури розпорядження майном боржника. Розпорядник майна.Яким чином розпорядник майна прирівнюється до службової особи, якщо право підпису тощо належить керівнику підприємства??
 • Збори кредиторів. Комітет кредиторів. Правонаступництво (заміна) кредитора. 
 • Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника.Терміни подання кредиторами заяв. Формування реєстру вимог кредиторів. Попереднє засідання. Затвердження судом реєстру вимог кредиторів.
 • Особливості статусу та проведення банкрутства для залогових кредиторів. На що звернути увагу.
 • Можливості внесення змін до реєстру вимог кредиторів після затвердження. Вирішення питання про неустойку. Можливості для задоволення вимог конкурсних кредиторів на стадії розпорядження майном.
 • Закінчення процедури розпорядження майном. Підсумкове засіданні господарського суду та його значення для подальших процедур. Підстави для завершення процедури банкрутства і відкриття ліквідаційної процедури.
 • Санація. Введення процедури санації. Її наслідки. Офіційне повідомлення про введення санації. Дострокове припинення санації. План санації: розробка, прийняття й особливості затвердження. Забезпечення санації. Задоволення вимог кредиторів. Інвестори. Збільшення статутного капіталу боржника. Продаж майна боржника
  під час санації. Можливості та способи продажу майна.
 • Відмова від правочинів (договорів) боржника під час санації, вчинених до порушення провадження у справі
  про банкрутство, не виконаних повністю або частково. Можливості. Відшкодування збитків, заподіяних цим.
 • Новий спосіб відновлення платоспроможності боржника – продаж майна боржника шляхом заміщення активів. 
 • Обмін боргів на корпоративні права (акції). Новий механізм.

ВИЗНАННЯ БОРЖНИКА БАНКРУТОМ І ПОЧАТОК ЛІКВІДАЦІЇ.

 • Задоволення вимог кредиторів. Функції під час ліквідації суду, ліквідатора.
 • Новели законодавства у формуванні ліквідаційної маси і продаж майна. Електронні торги. Орендоване майно. 
 • Порядок оцінки та реалізації майна, в т.ч. залогового в процедурах банкрутства боржників.
 • Черговість задоволення вимог кредиторів. Залік зустрічних однорідних вимог. 
 • Трудові відносини при ліквідації. Архів. Збереження документації боржника.
 • Мирова угода як шлях до відновлення платоспроможності боржника. Відмова у її затвердженні судом. Недійсність або розірвання мирової угоди. Наслідки невиконання мирової угоди.
 • Припинення провадження у справі про банкрутство.

ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОРЯДОК ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ІНОЗЕМНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ БАНКРУТСТВА (ТРАНСКОРДОННЕ БАНКРУТСТВО).

 

Вартість участі одного слухача - 1280 грн. За другого учасника – 5%, за третього учасника – 10%.


В рахунок вказаної суми входить плата за:

 • лекції і консультації;
 • альбом нормативних матеріалів;
 • ділові аксесуари;
 • обід у ресторані;
 • каву у перервах;
 • сертифікат.

Реєстрація учасників з 8.30 до 9.00 за адресою: м.Київ, пл. Л.Українки, 1. Будинок Облдержадміністрації. 
Проїзд на метро до станції "Печерська".

Для участі необхідно:

 • заповнити і відправити заявку на участь;
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом
  (e-mail, факсом)
 • оплатити участь.

                                                                Наші телефони: (044) 451-88-12 (багатоканальний);
                                                                                               (044) 393-14-66 ; (050) 312-34-73 .

   Задайте вопрос лектору на семинар
   Вопрос: