Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Договорні Відносини Складання Укладення Розірвання Виконання Господарських Договорів Судова  Практика Форма Забезпечення Договору  Договір Оренди Позики Позовна Давніть Неустойка Визнання Недійсним

СЕМІНАР ДЛЯ КЕРІВНИКА, ЮРИСТА, БУХГАЛТЕРА

 ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ - 2015.
 Складання, укладання, розірвання та виконання
 господарських договорів: новітні  підходи.
 Спори, що виникають  з договірних відносин.
 НОВА СУДОВА ПРАКТИКА.          

                    22 - 23 жовтня м. Київ 

 

Семінар проводять:

СТРАТІЄНКО Л.В.      - суддя Вищого господарського суду України (ВГСУ).

ГРЕК Б.М.                    - суддя Вищого господарського суду України (ВГСУ), засл.юрист України, к.ю.н.

РОГАЧ Л.І.                  - суддя Вищого господарського суду України (ВГСУ)

ДРОБОТОВА Т.Б.       - суддя Вищого господарського суду України (ВГСУ), засл.юрист України, к.ю.н.

ТЕНЬКОВ С.О.            - ведучий розділу судової практики офіційного видання ВГСУ,  д-р філософії в
                                         галузі права (США), юрист з 30-річним стажем.


Програма: 


 ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ З ПРОБЛЕМНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ.

 1. Як вести бізнес з Кримом.
 2. Зона АТО,  Східний форс-мажор.

УКЛАДАННЯ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.

 1. Визнання через суд відсутності справ. Припинення через суд зловживання правом.
 2. Ефективні способи захисту порушеного права в господарських спорах. Коментар судді.
 3. Зміст договору. Практичне та юридичне значення змісту договору. Важливе в оформленні реквізитів договору (оформлення преамбули, проблеми датування контракту, банківські реквізити. Як правильно ставити печатку). Істотні умови договору. Поширені помилки. Звичайні та випадкові умови. Можливості заздалегідь встановити недійсність договору та їх наслідки. Умисне створення майбутніх проблем.
 4. Аналіз помилок при укладенні договорів та їх вплив на виконання. Пропозиція та згода (оферта та акцепт). Узгодження спорів при укладенні. Протокол розбіжностей. Момент набрання чинності договору. Реєстрація. Порушення при укладенні. Протидія зловживанням. Стягнення завданої шкоди при веденні переговорів.
 5. Захист договору від фальсифікацій - деякі технології протидії шахрайським діям контрагентів (необхідні оговорки, особливості розміщення тексту, зшивання тощо) ноу-хау - парафінування та відношення до цього судової практики.
 6. Нечіткі формулювання умов договору. Нові підходи судової практики. Використання іноземної термінології, поіменовані та не поіменовані договори (що відсутні в Кодексах). Виконання рішень міжнародних судів.
 7. Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та наслідки недотримання. Вимоги до письмової форми. Використання факсимільного підпису. Чи потрібна печатка і нумерація договорів. Укладення договору через: факс, е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання, конклюдентні дії, використання специфікацій. Використання таких договорів в суді. Нові підходи ВГСУ. Усна форма договору - позиція ВГСУ, типові помилки. Виконання договору як окрема угода. Встановлення договірних відносин при відсутності договору.
 8. Укладання, підписання договорів. Хто має право укладати, підписувати та приймати договори до виконання? Нові підходи ВГСУ.  Як перевірити повноваження особи, що підписує договір? Зміна відношення до виписок з реєстру, укладання договорів по пошті, підробки та можливі зловживання. Відмова визнати підпис, експертиза.  Використання методів криміна-льного судочинства. Використання "в.о.".Факсимільний підпис.
 9. Укладання договору з порушенням повноважень – нова судова практика ВГСУ.
 10. Схвалення договорів укладених з перевищенням повноважень - нова судова практика ВГСУ. Підписання договору фізичною особою без печатки - можливості для шахрайства. Способи протидії. Судова практика.
 11. Доручення та довіреність. Підписання договорів без доручення: хто може підписувати і на підставі яких документів. Як правильно скласти довіреність? Помилки при оформленні й застосуванні. Наслідки.
 12. Договори від імені філій і представництв. Правовий статус. Відповідальність філії (судова практика). Інші можливості для проведення діяльності за межами міста, де підприємство зареєстроване. Субсидіарна відповідальність.
 13. Строки й терміни в договорах. Строк дії договору та строк дії зобов'язання: різниця і наслідки. Нюанси ЦКУ, ГКУ. Закінчення строку дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань. Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору. Поради. 
 14. Зміна умов договору (в т.ч. одностороння). Наслідки зміни умов при виконанні договору. Укладення додаткових договорів. Валюта контракту.
 15. Особливості визначення ціни та якості в договорі. Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Валюта при визначенні в договорі ціни в у.о. Комерційне кредитування за ЦКУ (відтермінування платежу, аванси...). Судова практика.
 16. Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому порядку. Істотна зміна обставин - підстава для одностороннього розірвання. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторонни: підстави, різниця, наслідки. Одностороння відмова як оперативно-господарська санкція: огляд судової практики.
 17. Правова позиція судів при вирішенні спорів про визнання договорів та їх частин недійсними та дійсними в судовому порядку. Хто має право пред'явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці). Можливості для віндикації. Строк позовної давності для визнання. Позови про визнання договору дійсним.
 18. Визнання договорів неукладеними як спосіб ухилення від повернення боргу. Нова судова практика. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками..). Поради щодо формулювання позовних заяв про визнання договору неукладеним.
 19. Визнання недійсними документів, що не є договорами (акти прийому-передачі, накладні, довіреності, накази про призначення директором...).
 20. Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використати та передбачити в договорі  штрафні санкції (пеню, штрафи), оперативно-господарські санкції.

  ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.
 21. Виконання договору. "Реальне і належне виконання". Невиконання зобов'язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦКУ, ГКУ, спеціальних та інших законів. Правила їх спільного застосування. Залік однорідних вимог - нові підходи ВСУ. Виконання взаємних зобов'язань - можливості боржника для відмови. Передбачуване невиконання договору.
 22. Типові помилки при оформленні приймання-виконання.
 23. Нова судова практика по використанню актів звірки. Використання актів звірки в якості доказу певної суми боргу. Складності при їх застосуванні у суді.
 24. Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від поступки права вимоги й переводу боргу. Позиція ВГСУ. Чи потрібна згода кредитора? Як правильно оформити виконання договору третьою особою.
 25. Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція. Чи проценти обов'язкові? Комерційний кредит. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці.  Відсотки за товарним кредитом. Стягнення відсотка інфляції.
 26. Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені – новели ВГСУ.  Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.
 27. Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Застосування судами принципу справедливості та зменшення неустойки. Можливості переуступки права на стягнення неустойки.
 28. Забезпечення виконання зобов'язань. Ефективні способи забезпечення зобов’язань. Застава. Завдаток. Притримання майна. 
 29. Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням  прострочення платежу. Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору. Практика, в т.ч. судова стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов'язань:  штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування. Відступне при відмові від договору.
 30. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання (ст. 625 ЦКУ) та (ст.231, ст. 232 та ст. 343 за ГКУ). Нюанси.
 31. Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду. Як правильно сформулювати форс-мажор. Особливості судового розгляду справ за участю об’єктів, розташованих на проблемних територіях. Використання фінансової та економічної кризи, валютні ризики. 

  ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ.
 32. Доказова база та її оцінка. Коментар судді. Загальна та спеціальна позовна давність. Застосування спеціальної позовної давності – судова практика. Поширені помилки. Визначення моменту, з якого починається перебіг позовної давності. Зупинення перебігу позовної давності. Судова практика. Як визначити позовну давність при наявності законодавчих колізій.

          ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ. 

 1. Купівля-продаж (поставка). Особливості укладання. На що звернути увагу при складанні договорів, щоб операцію не визнали вдаваною чи притворною. Перехід права власності (в т.ч. за договором міни). Нюанси предплати. Судова практика.
 2. Договір найму (оренди), в т.ч. нерухомості, транспортних засобів, землі. Особливості здачі в оренду нерухомості, що належить нерезиденту. Ризики, помилки. Вимоги. Обов'язкові умови. Індексація плати. Одностороння відмова від оренди. Визнання договору оренди неукладеним, недійсним.
 3. Договір оренди земельної ділянки. Форма договору. Пролонгація / переукладення договору оренди землі, нерухомості: різниця, наслідки. Використання переважного права орендаря. Орендна плата. Поради як примусити боржника платити. Поліпшення і створення нового майна.
 4. Лізинг. Судова практика щодо визначення ціни в іноземній валюті за договором лізингу.
 5. Оренда державного і комунального майна. Особливості набуття чинності договору оренди державного та кому-нального майна. Особливості застосування відповідальності, визначеної ст. 785 ЦВК.
 6. Договір підряду в капітальному будівництві.  
 7. Договір доручення, комісії. Агентський договір.
 8. Комерційне посередництво. Зовнішньоекономічна (ЗЕД) комісія - нюанси. Комерційний представник. Субкомісія. Нове в правилах односторонньої відмови від комісійного доручення. Порівняння договору комісії та агентського. Договір управління майном: форма, істотні умови, строк. Рекомендації. 
 9. Договір позики. Коли виникають умовні відсотки? Позика від засновника. Укладення. Форма, розписка, можливість нарахування процентів (%), оспорювання договору позики. Трансформація (заміна) боргу, що виник з договору купівлі-продажу, найму... позиковим зобов'язанням. Кредитний договір. Договір безоплатного користування майном (позичка): вимоги щодо форми договору. Особливості.
 10. Договір поруки. Новели. Припинення поруки. Проблемні питання. 
 11. Факторинг. Відмінність факторингу від відступлення права вимоги: чим це загрожує?
 12. Уступка вимоги та перевод боргу. Вимоги, що не можуть передаватись. Передача майна з обтяженнями - відмінності від переводу боргу. Можливості для відступлення права вимоги на стадії виконання судового рішення. Відмінності від факторингу від купівлі-продажу боргових зобов'язань. Уступка права вимоги в виконавчому провадженні. Судова практика. 
 13. Проблемні питання відступлення права вимоги (обсяг і склад відступлених прав, пеня і проценти, відступлення прав, що виникнуть в майбутньому). Відповідальність кредитора у випадку відступлення права вимоги.
 14. Операції з майновими правами інтелектуальної власності. Роялті та субліцензії.
 15. Банківські договори. Новели. Спірні питання сплати % за кредитними договорами.
 16. Укладання договорів, яких немає в кодексах. Мерчандайзинг, дилерські, консигнація... Помилки за матеріалами суд.практики.
 17. Змішані договірні конструкції (декілька договорів в одному). Податкові наслідки. Типові помилки за матеріалами судової практики. Яким законодавством керуватись при виникненні спору? Доцільність використання та аналіз типових схем відносин, що вимагають застосування тих чи інших договірних конструкцій. 
   

Вартість участі:


Вартість участі одного учасника - 1890 грн.


Знижки:


 • Для двох учасників від однієї організації                  – знижка 5%
 • Для трьох і більше учасників від однієї організації  знижка 7%

Вартість включає:


 • лекції та консультації;
 • ексклюзивні матеріали (CD) 
 • правова література по запропонованому списку книг на вибір;
 • відповіді на Ваші питання;
 • ділові аксесуари;
 • обіди у ресторані;
 • фірмові кава-брейки рівня 5*; 
 • сертифікат.

Для участі необхідно:


 • заповнити і відправити заявку на участь;  
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом (e-mail, факсом);
 • оплатити участь.
 Видаються ексклюзивні матеріали, правова література (безкоштовно)
по запропонованому списку книг на вибір!


Додаткова інформація:


 • (044) 451-88-12
 • (044) 393-14-66
 • (050) 312-34-73    

 

Версия для печати