Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.uaТемы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна
Разрешительная Проектная Документация в Строительстве Определение Регистрация прав на Недвижимость Стоимости Строительства Ценообразование Новые ДСТУ Дозвільна  Проектна Кошторисна Документація Определение 

БУДІВНИЦТВО-2015. Децентралізація ДАБІ.  
Дозвільні процедури, дозвільна документація.
Нова нормативна база у сфері ціноутворення, проектування, експертизи та експлуатації. 
Договірні відносини.  

СТРОИТЕЛЬСТВО – 2015.  Децентрализация ГАСК.    Разрешительные процедуры, разрешительная документация. Новая нормативная база в сфере ценообразования, проектирования, экспертизы
и эксплуатации. Договорные отношения. 

      14 - 15 липня м. Київ

У роботі семінару беруть участь:

керівні працівники, головні спеціалісти та провідні фахівці які розробляли нормативні документи з питань будівельної діяльності, ціноутворенні та економіки будівництва в Україні.

 

Програма семінару:


 1. Нові положення і тенденції в регулюванні будівельної діяльності в Україні.
  •  Найближчі зміни у будівельному законодавстві..
  •  Реформування системи державного архітектурно-будівельного контролю, державний архітектурно-будівельний
      нагляд.
  •  Технічне обстеження та паспортизація об'єктів прийнятих в експлуатацію. Як планується здійснювати 
      та контролювати.
  •  Зміни, які заплановані в ліцензуванні будівельної діяльності. Нові форми заяв на отримання, переоформлення,
     анулювання, видачу дублікату ліцензії, внесення змін в перелік робіт.
  •  Сертифікація відповідальних виконавців будівельних робіт.
 2. Реформована ДАБІ – особливості роботи в перехідний період. Функції та як їх реалізують структурні підрозділи ДАБІ. Види та порядок здійснення перевірок в перехідний період. Чи діє мораторій.
 3. Дозвільна документація у будівництві. Нові зміни. 
  •  Зміни порядку подачі декларативних документів. Нові форми декларативних документів.Технічна інвентаризація.
  •  Зміни порядку набуття права на виконання будівельних робіт на об’єктах IV-V категорії.
  •  Зміни порядку набуття права на експлуатацію об’єктів IV-V категорії.
 4. Експертиза у будівництві. Особливості проведення комплексної експертизи, експертизи з напрямками. Оформлення результатів. Порядок усунення зауважень експерта.
 5. Впровадження системи FIDIC у будівництві.
 6. Практика визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційного процесу за ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013
  (інвесторська кошторисна документація, договірна ціна, розрахунки за обсяги виконаних робіт, у тому числі порядок обчислення маси прибутку, розрахунку коштів, необхідних на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, ризиків учасників будівництва, інших витрат, які враховуються у зведеному кошторисному розрахунку (на зведення розбирання титульних тимчасових будівель та споруд, утримання служби замовника тощо).
 7. Форми КБ-2в та КБ-3 їх суть та особливості оформлення.
 8. Механізм визначення вартості будівництва об’єктів інфраструктури з урахуванням змін в системі ціноутворення. Врахування вартістю будівництва коштів на покриття   відрахувань на розвиток соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури населених пунктів.
 9. Можливість включення в ЗКР витрат підрядника на розвиток власної бази виробництва та поповнення парку будівельних машин та механізмів.
 10. Особливості визначення вартості робіт з реконструкції та ремонту будинків і споруд, ремонту обладнання  та устаткування.
 11. Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт та включення її до кошторисної вартості будівництва.
 12. Дольова участь у будівництві – питання оформлення та включення у вартість будови.
 13. Порядок розробки ресурсних кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи, а також на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які відсутні в діючій базі.
 14. Новий ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» з 1 жовтня 2014 р.  Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників.
 15. Визначення класу наслідків та категорії складності об’єкту будівництва. Оптимізація категорії складності. Практичні питання, приклади розрахунків. Рекомендації. 

  •  Хто розраховує категорію складності об’єкта будівництва та хто перевіряє цей розрахунок?
      Необхідність розрахунку класу переліків категорії складності.
  •  Відповідальність щодо категорії складності. Доказова база.
  •  Порядок віднесення об'єктів до IV і V категорій складності.
  •  Клас наслідків об’єкта будівництва - кожного будинку будівлі.
  •  Категорія складності об’єкта будівництва - кожного будинку будівлі, споруди, лінійного об’єкта
      інженерно−транспортної споруди окремо або комплексу об’єктів будівництва.
  •  Категорія складності об’єкта реконструкції, технічного переоснащення або нового будівництва.
  •  Категорія складності об’єкта або частини існуючого об’єкта без повного призупинення його
      використання
  за функціональним призначенням.
  •  Категорія складності об’єктів поточного ремонту.
  •  Розрахунок обсягу можливого економічного збитку.
  •  Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку – зміни примітки А2.
  •  Особливості використання класу наслідків при проектуванні в сейсмічних районах.
  •  Роль «об’єктів-аналогів» у визначенні класу наслідків (відпо-відальності) а також при визначенні
     вартості проектних робіт.
 16. Практичні питання визначення вартості робіт з науково-технічного супроводу (ДБН В.1.2-5:2007) у будівництві. Новий ДСТУ «Нормативи витрат праці для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві».
 17. Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації
  (ДСТУ Б Д.1.1−7:2013).

  •  Застосування усереднених відсоткових показників до вартості будівельних робіт.
  •  Відшкодування витрат генерального проектувальника;
  •  Визначення вартості проектування об’єктів невиробничого та виробничого призначення проектних робіт
      лінійних об’єктів.
  •  Розподіл вартості проектних робіт по окремих стадіях проектування, між виконавцями окремих розділів
      проектної документації.
  •  Визначення договірної ціни, прибуток, середньомісячна заробітна плата проектувальника.
  •  Обґрунтування фактичних витрат при розрахунку вартості проектних робіт.
  •  Приклад Розрахунку коефіцієнта для визначення ціни тендерної пропозиції.
  •  Використання Збірників часів Радянського Союзу.
  •  Вартість експертизи проектної документації,хто виконує експертизу.
  •  Помилки при експертизі кошторисів на вишукувальні роботи.
  •  Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт калькуляційним методом. (чи змінилися індекси 7,77
     та показник вартості 355 грн. в розрахунку на 1 люд. день?)
  •  Визначення вартості за формою № 3−П (зміни та уточнення).
 18. Порядок оформлення скоригованої кошторисної документації яка підлягає перезатвердженню. Рекомендації щодо підготовки кошторисної документації до перезатвердження. Коли необхідно перераховувати кошторисну документацію.
 19. Авторський та технічний нагляд. Набуття та передача автор-ських прав у будівництві.  Проект ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ: 201Х „Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівниц-твом будівель і споруд. Постанова КМУвід 11 липня 2007 N 903.
 20. Особливості прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта в 2014-2015 р. Документи, що дають право на експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Можливості легалізації складних об’єктів, що збудовані без відповідних документів. Паспортизація та огляд об’єкту будівництва. Нові законодавчі ініціативи. 
 21. Що таке об'єкт незавершеного будівництва. Аналіз можливих шляхів придбання об'єкта незавершеного будівництва.
 22. Оформлення і реєстрація землі та існуючих об’єктів нерухомості. Нові реформи. Кардинальні зміни. Правовстановлюючі документи та їх отримання. Зміни системи реєстрації майнових прав на об’єкти нерухомості. Новий реєстр. Нові суб’єкти реєстрації. Ризики та захист прав власності.   
 23. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ У БУДІВНИЦТВІ в 2014р. Генпідряд - істотні умови договору підряду, принцип генпідряду. Варіантність ціни в підрядних договорах. Гарантійні строки, приховані дефекти, позовна давність. Контроль за виконанням договору підряду. Відповідальність за договором будівельного підряду (в т.ч. майнова). Штрафні санкції. Порядок розірвання в т.ч. в односторонньому порядку. Вплив змін в проектну документацію.
 24. Нюанси взаємовідносин «підрядник-субпідрядник» (розрахунки, розподіл відповідальності, терміни, відшкодування збитків).  Відновлення порушених інтересів підприємства.
 25. Договір на виконання проектних і проектно-вишукувальних робіт (аналіз порядку виконання основних зобов'язань сторін за договором, майнові і немайнові авторські права на проект, порядок їх передачі і наслідки порушення.
 26. Договір авторського нагляду:істотні умови і відповідальність.
 27. Управління проектом (правова суть договору, змішаний характер, аналіз можливих правовідносин, що містяться в договорі, розподіл відповідальності між замовником.
 28. Договір про спільну діяльність. Загальноправові ризики та сфера застосування. Реєстрація, розподіл обов’язків та відповідальності. Моделі спільної діяльності. Податкові наслідки. Ризики оформлення права власності.
 29. Договір купівлі-продажу і попередній договір.  Правовий режим і сфера застосування договорів купівлі-продажу нерухомості, купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, договору резервування. Спірні питання переходу права власності. Укладення попереднього договору щодо нерухомості, що будується. Визначення експертної вартості в нових умовах. Ризики оформлення права  власності.
 30. Договір купівлі-продажу майнових прав.
 31. Договір доручення (комісії). Договір доручення, договір комісії, агентський договір. Загальноправові ризики та сфера застосування. Моделі посередницьких договорів.
 32. Інвестиційний договір. Загальноправові ризики та сфера застосування. Ризики оформлення права власності.
 33. Відповідальність юридичних та фізичних осіб у сфері містобудівної діяльності. Види відповідальності та з якого моменту вона виникає. Факти, що свідчать про наявність підстав щодо притягнення до відповідальності.

Вартість участі


 • Вартість участі одного слухача 2290 грн

Знижки:


 • Для двох учасників від однієї організації                  – знижка 5%
 • Для трьох і більше учасників від однієї організації  знижка 10%

Вартість включає:


 • лекції і консультації;
 • CD-диск з нормативно-методичними матеріалами;
 • ділові аксесуари;
 • обіди у ресторані;
 • кава-брейки рівня 5*у перервах;
 • сертифікат.

 Для участі необхідно:


 • заповнити і відправити заявку на участь;  
 • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом (e-mail, факсом);
 • оплатити участь.

Додаткова інформація:


 • (044) 451-88-12
 • (044) 393-14-66
 • (050) 312-34-73    

Версия для печати